Dodano dnia: 2022-04-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Samin, Samin 60 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 171/2

Samin 60, 14-120, Samin, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-23
Sygnatura: KM 1085/19
Obszar działki: 0,0600 ha
Cena wywołania: 117 715 zł
Cena oszacowania: 156 954 zł
Wadium: 15 696 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie

Arkadiusz Królikowski

Kancelaria Komornicza, Sobieskiego 3A, Ostróda, 14-100 Ostróda

tel. 896421533 / fax. 896420735

Sygnatura: KM 1085/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI                          

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-05-2022r., o godz.11:00, w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr VIII,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej: Samin 60, 14-120 Dąbrówno, powiat ostródzki, woj.warmińsko-mazurskie, dla której  Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW EL1O/xxxxxxxx/5  
-budynek mieszkalny parterowy, o pow. zabudowy 70 m 2, częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym w zabudowie zwartej z budynkiem garażu ( o pow. zabudowy 42 m2 ) oraz budynkiem gospodarczym ( o pow. zabudowy 27 m2 ), posadowiony na dz. nr 171/2, o pow. 600 m2, w  miejscowości Samin 60, gm. Dąbrówno. Na parterze: trzy pokoje, kuchnia korytarz i łazienka. Instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna ( szambo ), c.o. ( piec w piwnicy ). Dojazd do nieruchomości drogą gruntową.
Suma oszacowania wynosi 156 954,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  117 715,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 695,40zł. 
Rękojmia powinna być złożona do dnia  20 maja 2022r. w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także do dnia  20 maja 2022r. na konto  komornika:
PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. 

 

 

Komornik Sądowy

Arkadiusz Królikowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Świętajno, Świętajno (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 248/1

Świętajno, 19-411, Świętajno, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 52 500 zł
Cena oszacowania: 70 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Pisz, 1 Maja (warmińsko-mazurskie)

1 Maja, 12-200, Pisz, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 2 282 550 zł
Cena oszacowania: 3 043 400 zł

Nieruchomość w miejscowości Lidzbark Warmiński, Warmińska 26 (warmińsko-mazurskie)

Warmińska 26, 11-100, Lidzbark Warmiński, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 324 666 zł
Cena oszacowania: 487 000 zł