Dodano dnia: 2022-06-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Samborowiczki, Samborowiczki 20 (dolnośląskie). Działki numer: 126/1, 126/2, 228

Samborowiczki 20, 57-130, Samborowiczki, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-28
Obszar działki: 0,8278 ha
Cena wywołania: 81 450 zł
Cena oszacowania: 108 600 zł
Wadium: 10 860 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1T/xxxxxxxx/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu28 września 2022r. o godz.09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: *********

 

Nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 126/1 w klasie gruntu S-PSIII 0,0239ha, działka nr 126/2 w klasie gruntu S-PsIII -0,3160ha i w klasie BR-PsIII 0,1865ha ( stanowiące siedlisko) oraz działka nr 228 w klasie RII 0,2344ha, RIIIa 0,0318ha, ŁIV 0,0352ha ( stanowiącej grunt rolny) o łącznej pow. 0,8278hapołożoną w Samborowiczkach nr 20 gmina Przeworno, powiat strzeliński. Działki 126/1 i 126/2 zabudowane są budynkiem mieszkalno - gospodarczym o pow. 155,81m2 składającym się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i komunikacji na parterze oraz trzech pokoi, kuchni, łazienki i komunikacji na piętrze.. Dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/xxxxxxxx/0.

 

 

Suma oszacowania wynosi108 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa3/4 sumy oszacowania i wynosi 81 450,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest10 860,00zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 27 września 2022r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika jak i w sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Bielawa, Os. Włókniarzy 16B/7 (dolnośląskie)

Os. Włókniarzy 16B/7, 58-260, Bielawa, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 75 750 zł
Cena oszacowania: 101 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Przemków, Nowa 2/4 (dolnośląskie)

Nowa 2/4, 59-170, Przemków, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-23
e-licytacja
Cena wywołania: 54 666 zł
Cena oszacowania: 82 000 zł

Grunt w miejscowości Borowice, Świętego Jana z Dukli (dolnośląskie). Działka numer: 3/1

Świętego Jana z Dukli, 58-564, Borowice, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 101 400 zł
Cena oszacowania: 135 200 zł