Dodano dnia: 2021-12-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Sadkowice, Sadkowice 73 (łódzkie). Działka numer: 287/2

Sadkowice 73, 96-206, Sadkowice, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-03
Sygnatura: KM 547/13
Obszar działki: 1000,0000 m2
Cena wywołania: 56 925 zł
Cena oszacowania: 75 900 zł
Wadium: 7 590 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej

Paweł Pazdyga

Kancelaria Komornicza, ul. Armii Krajowej 2, Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka

tel. 46 814 39 19 / fax. 46 814 39 19

Sygnatura: KM 547/13

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-03-2022 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej z siedzibą przy ul. Krakowska 22B , 96-200 Rawa Mazowiecka, pokój 210, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Sadkowice 73, 96-206 Sadkowice, dla której Wydział KW Sadu Rej. w Rawie Maz. prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1R/xxxxxxxx/9.

 

Opis nieruchomości:
stanowiący własność dłużnika Andrzej Melon udział 29/32 w prawie własności nieruchomości: położenie (adres): Sadkowice 73 gm. Sadkowice oznaczenie: nieruchomośc zabudowana Nieruchomość składa się z działek gruntu nr 287/2. Powierzchnia łączna nieruchomości wynosi 1000 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta LD1R/xxxxxxxx/9. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym z dobudówką o powierzchni zabudowy 102,30 m2 oraz garażem blaszanym o wymiarach : 3,15 m x 5,10 m, który nie jest związany trwale z gruntem. Kształt działki jest prostokątny. Od strony frontowej rosną tuje. Siedlisko jest bez ogrodzenia i utwardzenia. Teren jest częściowo wyposażony w urządzenia infrastruktury tj. zbiornik bezodpływowy na ścieki płynne natomiast brak przyłącza wodociągowego i energetycznego. Dojazd do przedmiotowej działki siedliskowej jest drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Budynek mieszkalny parterowy z dachem dwuspadowym w zabudowie wolnostojącej, wybudowany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia użytkowa 86,95 m2 . Zgodnie z rejestrem grunty klasy RIIIa 0,02 ha, RIIIb 0,06 ha oraz Br-RIIIa 0,02 ha. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem: R1, przeznaczenie terenu: obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej z ograniczeniem mozliwości przeznaczenia pod zabudowę.

 

Suma oszacowania wynosi 75 900,00 zł

Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania to jesti 56 925,00 .

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 590,00 zł.Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia ma być złożona w gotówce albo na rachunek bankowy Komornika: 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010 ze wskazaniem imienia i nazwiska/nazwy licytanta, sygnatury sprawy egzekucyjnej oraz oznaczenia nieruchomości, której licytacji wpłata dotyczy.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Paweł Pazdyga

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Janów, Borowa - Janów (łódzkie). Działka numer: 58

Borowa - Janów, 97-505, Janów, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-25
Cena wywołania: 1 473 zł
Cena oszacowania: 2 210 zł

Dom w miejscowości Zduńska Wola, Mikołaja Kopernika 1 (łódzkie). Działka numer: 24

Mikołaja Kopernika 1, 98-220, Zduńska Wola, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-08
Cena wywołania: 155 867 zł
Cena oszacowania: 233 800 zł

Dom w miejscowości Sokolniki-Las, Kujawska 1 (łódzkie). Działka numer: 780

Kujawska 1, 95-039, Sokolniki-Las, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-12
Cena wywołania: 611 250 zł
Cena oszacowania: 815 000 zł