Dodano dnia: 2022-06-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Rzeszów, Matysowska 64 (podkarpackie). Działka numer: 377

Matysowska 64, 35-330, Rzeszów, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-18
Sygnatura:  Km 3234/19
Obszar działki: 0,4962 ha
Cena wywołania: 346 158 zł
Cena oszacowania: 461 545 zł
Wadium: 46 155 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

Mirosław Wolanin

Kancelaria Komornicza, Bernardyńska 5,  Rzeszów,   35-069 Rzeszów

tel. 0177157878 / fax. 

Sygnatura: Km 3234/19

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 13:00 w dniu 18.08.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  ul. Matysowska 64, 35-330 Rzeszów, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kustronia 4, Rzeszów, 35-303 Rzeszów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ2Z/xxxxxxxx/3.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka gruntu nr 377 (adres administracyjny: ul. Matysówka 64), położona w miejscowości Rzeszow, obręb ewidencyjny nr 228 Matysówka, powiat rzeszowski grodzki, województwo podkarpackie. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr RZ2Z/xxxxxxxx/3. Działka gruntowa zabudowana opisana jako działka gruntu nr 377 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Poiwerzchnia działki wynosi 0,4962ha ( RIVa grunty orne 0,0491ha, Lzr-PsV grunty zadrzewione i zakrzewione 0,0622ha, Br-PsIV grunty rolne zabudowane 0,1174ha, PsIV pastwiska trwałe 0,2664ha). Kształt regularny zwarty bardzo wydłużony, szerokość w części wschodniej przylegającej do drogi publicznej wynosi ok. 18 m, długość działki ok. 230 m. Wzdłuż ok. 2/3 działki (poniżej zabudowań) przebiega linia energetyczna średniego napięcia 1,5 kV. Uzbrojenie działki: energia elektryczna 230/400 V, kanalizacja sieciowa, wodna (zasilanie budynku z ujęcia lokalnego - studnia kopana), gaz ziemny (przebiega przez działkę wzdłuż wschodniej granicy). Dojazd do działki drogą publiczną - ul. Matysówka. Warunki terenowe średnie, teren pochyły, warunki lokalizacyjne peryferyjne. W ramach nieruchomości gruntowej znajduje się do mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym i przyziemiem częściowo zagłębionym w terenie ze względu na cechy fizyczne działki. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Budynek poddany remontowi ok 2005r. Na uklad funkcjonalny składa się: w ramach parteru trzy pokoje, kuchnia, łazienka z WC oraz ganek i komunikacja; w ramach przyziemia znajduje się jeden pokój, kuchnia, łazienka oraz pomieszczenia gospodarcze z kotłownią. Budynek mieszkalny i gospodarczy na dzień wizji lokalnej użytkowany. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego (wg ewidencji budynków) wynosi 110,00 m.kw. Dom posadowiony na fundamencie betonowym, ściany podpiwniczenia i przyziemia murowane, ściany zewnętrzne murowane, budynek docieplony z wykonaną elewacją tynkiem cienkowarstwowym. Ściany wewnętrzne murowane, stropy żelbetowe. Stolarka okienna PCV, drzwi drewniane. W ramach działki znajduje się również budynek gospodarczy murowany, bez elewacji z dachem dwuspadowym krytym blachą. Powierzchnia zabudowy 62 m.kw.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  25.08.2022 o godzinie: 13:00 .

Suma oszacowania wynosi 461 545,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 346 158,75 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 154,50 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 32 1240 2614 1111 0010 3673 8437 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Mirosław Wolanin

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Rzeszów, Hetmańska 30/16 (podkarpackie)

Hetmańska 30/16, 35-078, Rzeszów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-14
e-licytacja
Cena wywołania: 215 700 zł
Cena oszacowania: 287 600 zł

Dom w miejscowości Rzeszów, Zimowit 6/5 (podkarpackie). Działka numer: 1361

Zimowit 6/5, 35-605, Rzeszów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-01-25
Cena wywołania: 122 212 zł
Cena oszacowania: 162 950 zł

Mieszkanie w miejscowości Rzeszów, Nowosądecka 12/31 (podkarpackie)

Nowosądecka 12/31, 35-505, Rzeszów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-01
e-licytacja
Cena wywołania: 92 556 zł
Cena oszacowania: 138 835 zł