Dodano dnia: 2022-03-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Rzęgnowo, Rzęgnowo 67 (mazowieckie). Działka numer: 172/1

Rzęgnowo 67, 06-520, Rzęgnowo, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-12
Sygnatura:  Km 360/14
Obszar działki: 0,45 ha
Cena wywołania: 94 125 zł
Cena oszacowania: 125 500 zł
Wadium: 12 550 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mławie

Jerzy Berdyga

Kancelaria Komornicza, Długa 9A, Mława,  06-500 Mława

tel. 23 655 34 57 / fax. 23 655 34 57

Sygnatura: Km 360/14
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Jerzy Berdyga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-04-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mławie z siedzibą przy Reymonta 3, 06-500 Mława, pokój 1 B,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ******* ******** ******* położonej przy  67,Rzęgnowo,  06-520 Dzierzgowo, dla której Sąd Rejonowy w Mławie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Reymonta 3, Mława, 06-500 Mławaprowadzi księgę wieczystą o numerze PL1M/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
- działki nr ewidencyjny 172/1 o powierzchni 0,45 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Budynek w zadawalającym stanie technicznym. Nieruchomość uzbrojona w wodę z wodociągu, energię elektryczną, odprowadzenie ścieków do szamba. Dojazd do działki drogą asfaltową powiatową Dzierzgowo- Rzęgnowo- Borkowo do drogi wojewódzkiej nr 616 Ciechanów - Grudusk - Chorzele. Nieruchomość ogrodzona i zagospodarowana. Rzęgnowo 67, Nr ewidencyjny działki : 172/1, Obrę: 21 Rzęgnowo, jednostka ewidencyjna: 141302_2 Dzierzgowo, Powiat mławski, Województwo mazowieckie Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy zawartą dnia 01.01.2019r.- przedmiotem dzierżawy jest połowa działki, na której dzierżawca postawi garaże w celu przechowywania narzędzi i parking dla samochodów. Wartość prawa dzierżawy działki biegły rzeczoznawca ustalił na kwotę zł. 100,00 położonej: 06-520 Dzierzgowo, Rzęgnowo 67 :

Suma oszacowania wynosi 125 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 94 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 550,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/CIECHANÓW 15 1020 1592 0000 2102 0054 3538.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Reymonta 3, Mława, 06-500  Mława.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jerzy Berdyga

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Modrzewina, Modrzewina 13 (mazowieckie)

Modrzewina 13, 05-610, Modrzewina, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-19
e-licytacja
Cena wywołania: 839 333 zł
Cena oszacowania: 1 259 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Bielawa, Danuty Rinn 1 (mazowieckie)

Danuty Rinn 1, 05-520, Bielawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 1 572 237 zł
Cena oszacowania: 2 096 221 zł

Dom w miejscowości Nowy Jadów, Nowy Jadów 18b (mazowieckie). Działki numer: 257, 772

Nowy Jadów 18b, 05-280, Nowy Jadów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 210 750 zł
Cena oszacowania: 281 000 zł