Dodano dnia: 2022-06-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Rytel, Księdza Antoniego Kowalkowskiego 18 (pomorskie). Działka numer: 315/2

Księdza Antoniego Kowalkowskiego 18, 89-642, Rytel, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-23
Sygnatura:  Km 891/11
Obszar działki: 0,5076 ha
Cena wywołania: 277 500 zł
Cena oszacowania: 370 000 zł
Wadium: 37 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach

Katarzyna Chyła

Kancelaria Komornicza, UL. Sukienników 4,  CHOJNICE,   89-600 CHOJNICE

tel. 523972466 / fax. 523972466

Sygnatura: Km 891/11

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Chojnicach Katarzyna Chyła na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  23-08-2022 o godz. 09:30  w budynku Sądu Rejonowego w Chojnicach z siedzibą przy Młyńska 30, 89-600 Chojnice,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ********  położonej przy  ul. Księdza Antoniego Kowalkowskiego 18, 89-642 Rytel , dla której  Sąd Rejonowy w Chojnicach V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul.Młyńska 30, Chojnice, 89-600 Chojnice)   prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1C/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 315/2 o pow. 0,5076 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 353,02 m 2 oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Dostęp do sieci uzbrojenia terenu : energia elektryczna , sieć wodociągowa, kanalizacyjna.

Suma oszacowania wynosi 370 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 277 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/CHOJNICE 66 1020 1491 0000 4302 0006 2901.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Młyńska 30, Chojnice, 89-600  Chojnice.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Katarzyna Chyła

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Sycewice, Sportowa 5 (pomorskie)

Sportowa 5, 76-251, Sycewice, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-01-12
Cena wywołania: 573 000 zł
Cena oszacowania: 764 000 zł

Dom w miejscowości Obłęże, Obłęże 31 (pomorskie). Działki numer: 130, 64, 80, 9, 8

Obłęże 31, 77-230, Obłęże, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 179 250 zł
Cena oszacowania: 239 000 zł

Grunt w miejscowości Strzelino, Strzelino (pomorskie). Działka numer: 76

Strzelino, 76-200, Strzelino, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-12
Cena wywołania: 4 523 zł
Cena oszacowania: 6 031 zł