Dodano dnia: 2022-06-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Ryki, Kochanowskiego 26 (lubelskie). Działka numer: 4853/2

Kochanowskiego 26, 08-500, Ryki, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-26
Obszar działki: 0,0410 ha
Cena wywołania: 396 000 zł
Cena oszacowania: 528 000 zł
Wadium: 52 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 Ryki, dnia 14 czerwca 2022r.


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rykach Andrzej Kijak (tel. 81 865 16 13) na podstawie art. 953 kpc i art 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 sierpnia 2022r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rykach mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 15 08-500 Ryki w sali nr III, odbędzie się 


pierwsza licytacja


prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 4853/2 o powierzchni 0,0410 ha położonej w Rykach przy ul. Kochanowskiego 26 zabudowaną murowanym, parterowym z półpiętrem i poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym, z wbudowanym w bryłę budynku garażem budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 203,80 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Rykach IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą nr KW LU1Y/xxxxxxxx/5.


Suma oszacowania wynosi 528.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 396.000,00zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania w/w nieruchomości tj. kwotę 52.800,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: PKO BP SA 1 Oddział Lublin 18 10203147 0000 8102 0063 4642 


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem, operat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się w aktach egzekucyjnych złożonych w Sądzie Rejonowym w Rykach I Wydział Cywilny.  
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 


 Komornik Sądowy
 Andrzej Kijak

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Jamielne, Jamielne 60 (lubelskie)

Jamielne 60, 21-450, Jamielne, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-10
Cena wywołania: 451 500 zł
Cena oszacowania: 602 000 zł

Dom w miejscowości Józefów nad Wisłą, Stefanówka 14 (lubelskie). Działka numer: 147

Stefanówka 14, 24-340, Józefów nad Wisłą, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 54 000 zł
Cena oszacowania: 72 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Panieńszczyzna, Panieńszczyzna 17F (lubelskie)

Panieńszczyzna 17F, 21-002, Panieńszczyzna, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 596 049 zł
Cena oszacowania: 794 733 zł