Dodano dnia: 2023-11-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Ryglice, Ryglice (małopolskie). Działki numer: 1613/8, 1613/4, 1613/9

Ryglice, 33-160, Ryglice, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-05
Sygnatura: KM 548/22
Obszar działki: 3,0997 HA
Cena wywołania: 34 674 zł
Cena oszacowania: 46 232 zł
Wadium: 4 624 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie

Andrzej Czosnyka

Kancelaria Komornicza, Tuchowska 20, Tarnów, 33-100 Tarnów

tel. 146275668 / fax. 146265668

Sygnatura: KM 548/22

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-12-2023 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie z siedzibą przy Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów, sala 34, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Ryglice, gm.Ryglice, 33-160 Ryglice, dla której SĄD REJONOWY TUCHÓW IX ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W TUCHOWIE prowadzi księgę wieczystą o numerze TR2T/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
udział wynoszący 1/6 część nieruchomości opisanej jako: działka ewidencyjna nr 1613/4 o pow.1,5617 ha - niezabudowana, nr 1613/8 o pow.4 680 m2 zabudowana parterowym murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 90,65 m2 oraz zabudową gospodarczą, nr 1613/9 o pow. 1,0700 ha - niezabudowana

Suma oszacowania wynosi 46 232,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34 674,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 4 623,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Alior Bank S.A. 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
21.11.2023 10:00 - 11:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Andrzej Czosnyka

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Zabawa, Zabawa 219 (małopolskie). Działka numer: 105

Zabawa 219, 32-020, Zabawa, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-01
e-licytacja
Cena wywołania: 850 667 zł
Cena oszacowania: 1 276 000 zł

Dom w miejscowości Olkusz, Nowowiejska 30 (małopolskie). Działki numer: 2084/3, 2084/4

Nowowiejska 30, 32-300, Olkusz, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-17
e-licytacja
Cena wywołania: 286 367 zł
Cena oszacowania: 381 823 zł

Mieszkanie w miejscowości Wolbrom, Bolesława Chrobrego 17/13 (małopolskie)

Bolesława Chrobrego 17/13, 32-340, Wolbrom, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-17
e-licytacja
Cena wywołania: 70 388 zł
Cena oszacowania: 93 850 zł