Dodano dnia: 2022-01-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Rydułtowy, ul. Szpaków 26 (śląskie). Działki numer: 3179/58, 3180/58

ul. Szpaków 26, 44-280, Rydułtowy, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-11
Sygnatura:  Km 1415/14
Obszar działki: 0,0889 ha
Cena wywołania: 129 000 zł
Cena oszacowania: 172 000 zł
Wadium: 17 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim

Marta Goszczyńska

Kancelaria Komornicza, Ks.Konstancji 4, Wodzisław Śląski,  44-300 Wodzisław Śląski

tel.  tel. 32-4551354 / fax. 

Sygnatura: Km 1415/14
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Marta Goszczyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-03-2022 o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski, pokój 115,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ******. położonej przy Szpaków 26, 44-280 Rydułtowy, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 26 Marca , Wodzisław Śląski, 44-373 Wodzisław Śląski)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1W/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim o nr GL1W/xxxxxxxx/4 (działki nr 3179/58, 3180/58). Nieruchomość jest usytuowana w I linii zabudowy od ul. Szpaków, obejmuje dwie działki gruntowe, sąsiadujące ze sobą i stanowiące gospodarczą całość tj. grunt o kształcie trapezu, ogrodzony, o lekko pochyłym terenie, zabudowany budynkiem mieszkalnym i wolnostojącym garażem. Budynek mieszkalny usytuowany na działce nr 3179/58, jest obiektem wolnostojącym, piętrowym,podpiwniczonym, z dobudowanym garażem i składem opału, wybudowanym w konstrukcji tradycyjnej murowanej w 1961 r. o powierzchni 148,18 m2. Na nieruchomości ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe: bezpłatna, dożywotnia służebność mieszkania na rzecz Lidii Smyczek. Wartość dożywotniej bezpłatnej służebności mieszkania wynosi: 36.500,00 zł.

Suma oszacowania wynosi 172 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 129 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Rybniku 27 1020 2472 0000 6802 0120 8818.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowa 3, Wodzisław Śląski, 44-300  Wodzisłąw Śląski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marta Goszczyńska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Bieruń, Zarzyna (śląskie). Działka numer: 755/14

Zarzyna, 43-150, Bieruń, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 345 295 zł
Cena oszacowania: 422 421 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Dąbrowa Górnicza, Perla . (śląskie)

Perla ., 41-300, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-25
e-licytacja
Cena wywołania: 1 547 033 zł
Cena oszacowania: 2 062 710 zł

Dom w miejscowości Zwonowice, Rudzka 21b (śląskie). Działki numer: 600/191, 599/191

Rudzka 21b, 44-292, Zwonowice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-19
Cena wywołania: 300 051 zł
Cena oszacowania: 400 068 zł