Dodano dnia: 2022-01-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Rydułtowy, ul. Niewiadomska 175 (śląskie). Działka numer: 532/44

ul. Niewiadomska 175, 44-280, Rydułtowy, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-14
Sygnatura:  Km 439/15
Obszar działki: 0,0706 ha
Cena wywołania: 135 000 zł
Cena oszacowania: 180 000 zł
Wadium: 18 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim

Marta Goszczyńska

Kancelaria Komornicza, Ks.Konstancji 4, Wodzisław Śląski,  44-300 Wodzisław Śląski

tel.  tel. 32-4551354 / fax. 

Sygnatura: Km 439/15
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Marta Goszczyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-03-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski, pokój 106,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ***** ***** położonej przy Niewiadomska 175, 44-280 Rydułtowy, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 26 Marca 44, Wodzisław Śląski, 44-373 Wodzisław Śląski)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1W/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą o nr GL1W/xxxxxxxx/6. Nieruchomość obejmuje jedną działkę gruntową (działka nr 532/44 o powierzchni 706 m2), stanowiącą grunt o prostokątnym kształcie, ogrodzony, o płaskim terenie, zabudowany budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. Uzbrojenie terenu: wodociąg, sieć elektryczna, linia telefoniczna. Przez nieruchomość, wzdłuż wschodniej granicy, przebiega droga dojazdowa do nieruchomości położonej na działce nr 531/44, dojazd ten nie jest uregulowany prawnie. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni 131,5 m2 oraz budynek gospodarczy.

Suma oszacowania wynosi 180 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 135 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Rybniku 27 1020 2472 0000 6802 0120 8818.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowa 3, Wodzisław Śląski, 44-300  Wodzisłąw Śląski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marta Goszczyńska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Ruda Śląska, Nowy Świat 28D (śląskie)

Nowy Świat 28D, 41-706, Ruda Śląska, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 533 250 zł
Cena oszacowania: 711 000 zł

Dom w miejscowości Dąbrowa Górnicza, Zachodnia 107 (śląskie). Działka numer: 342/1

Zachodnia 107, 41-300, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-26
Cena wywołania: 255 000 zł
Cena oszacowania: 382 500 zł

Dom w miejscowości Bytom, Młyńska 2 (śląskie). Działki numer: 7752, 7771, 7772

Młyńska 2, 41-902, Bytom, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-02
Cena wywołania: 274 000 zł
Cena oszacowania: 411 000 zł