Dodano dnia: 2022-03-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Rychwał, Grodziecka 5 (wielkopolskie). Działka numer: 734/28

Grodziecka 5, 62-570, Rychwał, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-08
Sygnatura:  Km 673/20
Obszar działki: 0,7959 ha
Cena wywołania: 360 675 zł
Cena oszacowania: 480 900 zł
Wadium: 48 090 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koninie

Maciej Woźniak

Kancelaria Komornicza, PCK 25, Konin,  62-500 Konin

tel. 632428837 / fax. 632428837

Sygnatura: Km 673/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Maciej Woźniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-04-2022 o godz. 12:40 w budynku Sądu Rejonowego w Koninie z siedzibą przy Chopina 28, 62-510 Konin, pokój 2.44,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ** *** położonej przy Grodziecka , 62-570 Rychwał, dla której Sąd Rejonowy w Koninie (adres: ul.  , Konin, 62-510 Koninprowadzi księgę wieczystą o numerze KN1N/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Rychwał przy ulicy Grodzieckiej, gmina Rychwał - miasto ob. Rychwał, powiat koniński, województwo wielkopolskie, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 734/28 o powierzchni 0,7959 ha. Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym budynkiem biurowym (starym, mieszkalnym) jednokondygnacyjnym z poddaszem o powierzchni użytkowej budynku 126,00 m2, rok zakończenia budowy 1973 oraz budynkiem produkcyjno-magazynowym z częścią mieszkalną, parterowym, niepodpiwniczonym o powierzchni użytkowej 1.220,00 m2, rok budowy 1979r. Nieruchomość częściowo zagospodarowana; ogrodzona, teren płaski; uzbrojona w istniejące na tym terenie urządzenia infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, elektroenergetyczna oraz odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej gminnej. Pośredni dojazd do nieruchomości drogą wojewódzką ne 443 (ul. Grodziecka) poprzez działkę o numerze ewidencyjnym 734/26, która jest przedmiotem współwłasności (właściciela działki szacowanej oraz właścicielki działki przyległej nr 734/27).

Suma oszacowania wynosi 480 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 360 675,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 090,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 92 1500 1461 1214 6003 3356 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Chopina 28, Konin, 62-510  Konin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Maciej Woźniak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Rychwał, Grodziecka 1 (wielkopolskie)

Grodziecka 1, 62-570, Rychwał, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 227 250 zł
Cena oszacowania: 303 000 zł