Dodano dnia: 2022-04-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Rybno, Wyszogrodzka 25 (mazowieckie). Działka numer: 303

Wyszogrodzka 25, 96-514, Rybno, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-16
Sygnatura:  Kmp 90/02
Obszar działki: 0,0917 ha
Cena wywołania: 32 250 zł
Cena oszacowania: 43 000 zł
Wadium: 4 300 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie

Jacek Jachowicz

Kancelaria Komornicza, 15-go Sierpnia 6, Sochaczew,  96-500 Sochaczew

tel. 46 8622458 / fax. 46 8622062

Sygnatura: Kmp 90/02
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Jacek Jachowicz na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 16.05.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości położonej przy Wyszogrodzka 25, 96-514 Rybno, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 1 Maja 7, Sochaczew, 96-500 Sochaczew)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1O/xxxxxxxx/4.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Do Sochaczewa jest około 10 km. W pobliżu znajduje się sklep spożywczy, bank. W odległości około 1 km znajduje się szkoła, urząd gminy, sklepy, kościół. Nieruchomość jest uzbrojona w energię elektryczną (przyłącze budowlane), wodę z sieci. Działka o numerze ewidencyjnym 303 i pow. 900m2, jest o kształcie prostokąta. Działka posiada dostęp do powiatowej drogi publicznej, asfaltowej. Dz. zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 51,64 m2 , murowanym, nie podpiwniczonym, parterowym, ze strychem, wolnostojącym z 1997r. Powierzchnia budynku według projektu technicznego: pomieszczenia/ powierzchnia użytkowa w m2 weranda/4,5 hol/6,59 kuchnia/9,47 pokój/14,18 pokój/11,03 łazienka/3,14 kotłownia/2,73 razem/ 51,64 Budynek zrealizowany jest w technologii murowanej tradycyjnej, z pustaka, dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowy, kryty papą, bez ocieplenia. Stropy typu Kleina. W budynku pomieszczenia przeznaczone w projekcie na werandę, kuchnię , łazienkę, kotłownię są nie wykończone, bez tynków, okładzin podłogowych. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną (przyłącze budowlane), centralnego ogrzewania z kotłem na paliwo stałe, wodną. W pozostałych pomieszczeniach podłogi wykończone panelami podłogowymi, ściany malowane emulsją, w części kuchennej ściany wykończone okładziną plastikową. Stolarka okienna częściowo PCV, częściowo drewniana. Stan techniczny i standard budynku jest niski. Na terenie działki posadowiono garaż z blachy, nie związany trwale z gruntem. Nieruchomość jest ogrodzona siatką z metalową bramą wjazdową i furtką. Nieruchomość gruntowa jest położona na obszarze, gdzie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rybno, przyjętym Uchwałą Rady Gminy Nr XIV.69.2016 z dnia 07 stycznia 2016 roku nieruchomość jest położona na terenie rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 23.05.2022 o godzinie: 10:00.

Suma oszacowania wynosi 43 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 32 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 300,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 55 1020 1185 0000 4102 0019 1585 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:01 do godz. 00:01. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jacek Jachowicz

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Miła 24/5 (mazowieckie)

Miła 24/5, 01-047, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-08-07
e-licytacja
Cena wywołania: 153 600 zł
Cena oszacowania: 204 800 zł

Grunt w miejscowości Adolfin, Adolfin (mazowieckie). Działka numer: 153/4

Adolfin, 26-670, Adolfin, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-08-07
e-licytacja
Cena wywołania: 86 250 zł
Cena oszacowania: 115 000 zł

Grunt w miejscowości Żyrardów, Łąkowa 2C (mazowieckie). Działka numer: 2073

Łąkowa 2C, 96-300, Żyrardów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-09-19
e-licytacja
Cena wywołania: 259 333 zł
Cena oszacowania: 389 000 zł