Dodano dnia: 2022-04-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Rybnik, Teofila Brzozy 19 (śląskie). Działka numer: 1305/183

Teofila Brzozy 19, 44-213, Rybnik, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-22
Sygnatura: KM 6001/11
Obszar działki: 0,1475 ha
Cena wywołania: 200 000 zł
Cena oszacowania: 300 000 zł
Wadium: 30 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rybniku

Robert Porada

Kancelaria Komornicza, Św. Antoniego 20, Rybnik, 44-200 Rybnik

tel. 516 210 314, 32 422 56 47 / fax. 333 003 172

Sygnatura: KM 6001/11

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Robert Porada na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-06-2022 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Rybniku z siedzibą przy Plac Koprenika 2, 44-200 Rybnik, pokój 19, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy T.Brzozy 19, 44-213 Rybnik, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Y/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana o powierzchni 1475 m2

Suma oszacowania wynosi 300 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 200 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO O. w Rybniku ul.3 Maja 10 19 1240 4357 1111 0010 2391 6330. Uznanie wpłaty musi być dokonane najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytacje.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (9.00-15.00) po wczeszniejszym skontaktowaniu się z komornikiem oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 

Robert Porada

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Rybnik, Jankowicka 82 (śląskie). Działka numer: 2162/89

Jankowicka 82, 44-218, Rybnik, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-15
e-licytacja
Cena wywołania: 129 643 zł
Cena oszacowania: 194 465 zł

Mieszkanie w miejscowości Rybnik, Obrońców Pokoju 13A/4 (śląskie)

Obrońców Pokoju 13A/4, 44-270, Rybnik, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-12
Cena wywołania: 28 333 zł
Cena oszacowania: 42 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Rybnik, Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B/B2 (śląskie)

Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B/B2, 44-200, Rybnik, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-02-15
e-licytacja
Cena wywołania: 367 500 zł
Cena oszacowania: 490 000 zł