Dodano dnia: 2022-01-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Rybnik, Jaśminowa 13 (śląskie). Działka numer: 972/32

Jaśminowa 13, 44-203, Rybnik, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-11
Sygnatura: Km 1752/19
Obszar działki: 0,2313 ha
Cena wywołania: 506 250 zł
Cena oszacowania: 675 000 zł
Wadium: 67 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rybniku

Arkadiusz Chmielowski

Kancelaria Komornicza, Pocztowa 6, Rybnik, 44-200 Rybnik

tel. 32/4236176 / fax. 32/4236176

Sygnatura: Km 1752/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-02-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rybniku z siedzibą przy plac. M.Kopernika 2, 44-200 Rybnik, pokój 33, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Jaśminowa 13, 44-203 Rybnik, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Y/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w miejscowości Rybnik, przy Jaśminowej 13 i opisana jest w księdze wieczystej jako nieruchomość gruntowa. Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr GL1Y/xxxxxxxx/6 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku. Nieruchomość w granicy działek 972/32 AM 4 o powierzchni 2313 m2 posiada dostęp do drogi publicznej. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej - szambo oraz centralnego ogrzewania. Działka z urządzonym ogrodem, podjazdami - częściowo utwardzona. Budynek parterowy częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej 254,56m2.

Suma oszacowania wynosi 675 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 506 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 67 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO O. w Rybniku ul.3 Maja 60 1240 4357 1111 0010 2616 4343.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać na tydzień przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Rybniku mieszczącym się pod adresem: plac. M.Kopernika 2, Rybnik, 44-200 Rybnik.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Arkadiusz Chmielowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Rybnik, Teofila Brzozy 19 (śląskie). Działka numer: 1305/183

Teofila Brzozy 19, 44-213, Rybnik, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-06-22
Cena wywołania: 200 000 zł
Cena oszacowania: 300 000 zł

Grunt w miejscowości Rybnik, ul. Olszowa (śląskie). Działka numer: 3122/121

ul. Olszowa, 44-200, Rybnik, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-05-27
Cena wywołania: 82 107 zł
Cena oszacowania: 109 476 zł