Dodano dnia: 2022-01-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Rybnik, Dolna 81j (śląskie)

Dolna 81j, 44-218, Rybnik, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-18
Sygnatura:  KM 1399/14
Obszar działki: 0,1888 ha
Cena wywołania: 268 133 zł
Cena oszacowania: 402 200 zł
Wadium: 40 220 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rybniku

Magdalena Rożenek

Kancelaria Komornicza, Młyńska 30, Rybnik,  44-200 Rybnik

tel. 32 423 55 59 / fax. 32 423 89 34

Sygnatura: KM 1399/14
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Magdalena Rożenek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-02-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Rybniku z siedzibą przy Plac M. Kopernika 2, 44-200 Rybnik, pokój 230,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest /dłużnik nie jest właścicielem - postępowanie prowadzone jest w sprawie *** **** położonej przy Dolna 81j, 44-218 Rybnik, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , RYBNIK, 44-200 RYBNIKprowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Y/xxxxxxxx/4.

Suma oszacowania wynosi 402 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 268 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 220,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: INGBSK O. w Rybniku ul.Wieniawskiego 3 08 1050 1344 1000 0022 6563 5454.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Plac M. Kopernika 2, Rybnik, 44-200  Rybnik.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Magdalena Rożenek

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Rybnik, Generała Józefa Hallera 32/4 (śląskie)

Generała Józefa Hallera 32/4, 44-200, Rybnik, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-26
Cena wywołania: 132 523 zł
Cena oszacowania: 176 697 zł

Mieszkanie w miejscowości Rybnik, Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B/B2 (śląskie)

Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B/B2, 44-200, Rybnik, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-02-15
e-licytacja
Cena wywołania: 367 500 zł
Cena oszacowania: 490 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Rybnik, Obrońców Pokoju 13A/4 (śląskie)

Obrońców Pokoju 13A/4, 44-270, Rybnik, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-12
Cena wywołania: 28 333 zł
Cena oszacowania: 42 500 zł