Dodano dnia: 2022-06-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Rybnik, Arki Bożka 117 (śląskie). Działka numer: 976/293

Arki Bożka 117, 44-213, Rybnik, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-19
Sygnatura:  Km 401/19
Obszar działki: 2.500 m2
Cena wywołania: 223 500 zł
Cena oszacowania: 298 000 zł
Wadium: 29 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rybniku

Krzysztof Kulawik

Kancelaria Komornicza, Piasta 12 12,  Rybnik,   44-200 Rybnik

tel. 32 440 74 05 / fax. 32 440 74 06

Sygnatura: Km 401/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Rybniku Krzysztof Kulawik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  19-08-2022 o godz. 13:00  w budynku Sądu Rejonowego w Rybniku z siedzibą przy Pl. Kopernika 2, 44-200 Rybnik,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ********  położonej przy  Arki Bożka 117, 44-213 Rybnik , dla której  Sąd Rejonowy w Rybniku  (adres: ul. Pl. Kopernika 2/44-200, Rybnik, 44-200 Rybnik)   prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Y/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość objęta kw Nr GL1Y/xxxxxxxx/0 - działka nr 976/293 o pow. 2.500 m2, geodezyjnie położona jest w obrębie Kamień. Kształt działki to wydłużony prostokąt. Działka jest ogrodzona, znajduje się na niej niska zieleń nieurządzona, krzewy, drzewa. Użytki gruntu tej działki to: "Ps IVa" pastwiska trwałe o pow. 1598 m2 "B" - tereny mieszkaniowe o pow. 0902 m2 Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budnkiem gospodarczym (garaż) Grunt uzbrojony jest siecią infrastruktury technicznej według poniższego zestawienia: sieć elektryczna wodociąg kanalizacja (z sieci miejskiej) sieć CO (piec na paliwo stałe węglowe) Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, murowany, lata budowy: 1930 r. o pow. ok. 132 m2. , wybudowany w 1930 r., murowany. Budynek ocieplony i otynkowany w ok. 2015 r. Okna plastikowe PCV,

Suma oszacowania wynosi 298 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 223 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BNP Paribas S.A. 24 1600 1462 1882 3447 4000 0003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Pl. Kopernika 2, Rybnik, 44-200 Rybnik można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
11.08.2022 17:30 - 18:00
12.08.2022 08:00 - 08:30

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Krzysztof Kulawik

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Rybnik, Piasta 15/3 (śląskie)

Piasta 15/3, 44-200, Rybnik, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 183 348 zł
Cena oszacowania: 244 464 zł

Nieruchomość w miejscowości Rybnik, Rymera (śląskie)

Rymera, 44-270, Rybnik, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 856 680 zł
Cena oszacowania: 1 142 241 zł

Mieszkanie w miejscowości Rybnik, Tęczowa 3/3 (śląskie)

Tęczowa 3/3, 44-200, Rybnik, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 123 750 zł
Cena oszacowania: 165 000 zł