Dodano dnia: 2021-12-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Rumia, ul. 1 Maja 23B (pomorskie). Działka numer: 42/3

ul. 1 Maja 23B, 84-230, Rumia, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-17
Sygnatura: KM 29/19
Obszar działki: 504,00 m2
Cena wywołania: 214 125 zł
Cena oszacowania: 285 500 zł
Wadium: 28 550 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Maciej Nogalski

Kancelaria Komornicza nr VII w Wejherowie, J. III Sobieskiego 241, Wejherowo, 84-200 Wejherowo

tel. 58 6721499 / fax. 58 6721499

Sygnatura: KM 29/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-02-2022 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział I Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjnych, ul. Wniebowstąpienia 4 piętro I sala nr VI (144), 84-200 Wejherowo, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. 1 Maja 23B, 84-230 Rumia, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Udział 1/2 niewydzielonej części nieruchomości w skład,której wchodzi działka gruntu nr 42/3 o powierzchni 504 m2 zabudowana podpiwniczonym (wysoka piwnica), piętrowym budynkiem mieszkalnym. Jest to budynek wolnostojący. Teren działki płaski. Działka ma kształt nieforemny. Działka ogrodzona. Teren poza zabudową zagospodarowany pod dojścia do budynku, wjazd do garaży, taras z pergolą oraz roślinność ozdobną, trawę. W podpiwniczeniu budynku znajdują się pomieszczenia gospodarcze, kotłownia oraz dwa duże garaże, w tym jeden mogący pomieścić samochód ciężarowy. Garaże z kanałami. Ten poziom budynku jest ogrzewany rurami prowadzonymi na ścianach. Na parterze są trzy pokoje, kuchnia z jadalnią i spiżarką, łazienka i komunikacja. Na piętrze są cztery pokoje, łazienka, korytarz. Brak danych co do roku budowy budynku – zgodnie z informacją uzyskaną od p. Małgorzaty Neumann jest to obiekt ok. 40 letni (tj. prawdopodobnie z końca lat 70-tych lub początku lat 80-tych ubiegłego wieku). Ściany w budynku są murowane, stropy są masywne. Dach masywny, kryty papą. Budynek jest docieplony od zewnątrz. Okna w budynku (parter i piętro) są drewniane; już się rozszczelniają, puchną. Drzwi wewnętrzne drewniane (parter) i płycinowe (piętro). Na parterze w salonie podłoga wyłożona jest parkietem, ściany są w części malowane, w części obłożone ozdobną cegiełką. W kuchni posadzka wyłożona jest płytkami terakoty; ściany są obłożone częściowo glazurą, w części panelami mdf, a w części są malowane. W łazienkach posadzki są wyłożone terakotą, ściany obłożone są glazurą. Łazienka na piętrze remontowana ok. 7-8 lat temu. Wyposażenie łazienki na parterze stanowią: sedes, umywalka, kabina prysznicowa. Wyposażenie łazienki na piętrze: sedes, umywalka, wanna. Na piętrze w pokojach, prócz jednego którego część jest w stanie surowym, podłogi są wyłożone parkietem, lub w części panelami. Ściany w pokojach są malowane. Elementy wykończeniowe starszego typu prócz łazienki na piętrze. Budynek jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągowa, kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie centralne etażowe – piec na paliwo stałe. Poza dociepleniem w budynku nie były przeprowadzane większe prace remontowe. Mając powyższe na uwadze, wiek budynku oraz fakt, iż znaczną część powierzchni użytkowej stanowią garaże o niskim standardzie - przyjęto przeciętny stan techniczny i standard wykończenia, wyposażenia – średnio-zadawalający. Parametry budynku: powierzchnia użytkowa: 242,50 m2 w tym: parter 83,50 m2 piętro 82,90 m2 garaże 76,10 m2 oraz dodatkowo piwnica 33,80 m2 Przeznaczenie w planie miejscowym: Zgodnie z art. 154 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy uwzględniając w szczególności […] przeznaczenie w planie miejscowym […]. Według zapisów ust. 2 w przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dla przedmiotowego terenu brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi nieruchomość położona jest na obszarze zabudowy mieszkaniowo-usługowej – ekstensywnej/ kierunek rozwoju.

Suma oszacowania wynosi 285 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 214 125,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 550,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Gdyni 71 1020 1853 0000 9102 0143 1808.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w sądzie protokół opisu i oszacowania pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział I Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjnych, ul. Wniebowstąpienia 4, 84-200 Wejherowo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Komornik Sądowy

Maciej Nogalski 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gdynia, Stanisława Wyspiańskiego 10/53 (pomorskie)

Stanisława Wyspiańskiego 10/53, 81-407, Gdynia, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-11
e-licytacja
Cena wywołania: 356 250 zł
Cena oszacowania: 475 000 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Pruszcz Gdański, Generała Stanisława Skalskiego (pomorskie)

Generała Stanisława Skalskiego, 83-000, Pruszcz Gdański, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2024-01-11
Cena wywołania: 88 608 zł
Cena oszacowania: 132 912 zł

Grunt w miejscowości Pogorszewo, Pogorszewo (pomorskie). Działka numer: 6/2

Pogorszewo, 84-351, Pogorszewo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-30
Cena wywołania: 2 400 zł
Cena oszacowania: 3 200 zł