Dodano dnia: 2022-02-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Ruda Śląska, ul. Orzechowa 13A (śląskie). Działka numer: 2162/54

ul. Orzechowa 13A, 41-700, Ruda Śląska, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-21
Sygnatura:  Km 4708/20
Obszar działki: 0,0432 ha
Cena wywołania: 368 250 zł
Cena oszacowania: 491 000 zł
Wadium: 49 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej

Paweł Duda

Kancelaria Komornicza, Hallera 2, Ruda Śląska,  41-709 Ruda Śląska

tel. 327973515 / fax. 327973516

Sygnatura: Km 4708/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Paweł Duda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-03-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy Bukowa 5A, 41-700 Ruda Śląska, pokój 5,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są ******** ***********, ********* *********** położonej przy ul. Orzechowa 13A, 41-700 Ruda Śląska, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Wydział V Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Bukowa 5, Ruda Śląska, 41-700 Ruda Śląska)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1S/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość należąca do dłużników: Aleksandry Wojciechowskiej (udział 1/5) oraz Tadeusza Strasburgera (udział 4/5) zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie bliźniaczej Ponadto informuje, że w przypadku nieruchomości będącej przedmiotem licytacji budowa nie została zakończona i budynek mieszkalny nie posiada pozwolenia na użytkowanie. Nieruchomość posiada dostęp pośredni do drogi publicznej, który odbywa się przez działki o numerach 2086/54, 2087/54, 2080/54, dla których Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1S/xxxxxxxx/9, których współwłaścicielami są ww. dłużnicy (Aleksandra Wojciechowska udział 1/72, Tadeusz Strasburger udział 2/72), a które nie są przedmiotem niniejszej licytacji.

Suma oszacowania wynosi 491 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 368 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZWBK 1 O. w Rudzie Śląskiej 63 1090 2037 0000 0001 2159 7623.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Bukowa 5A, Ruda Śląska, 41-700 Ruda Śląska można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
07.03.2022 - 21.03.2022 07:30 - 15:30

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Paweł Duda

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Ruda Śląska, Wawrzyna Kałusa 30 (śląskie)

Wawrzyna Kałusa 30, 41-710, Ruda Śląska, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 508 500 zł
Cena oszacowania: 678 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Ruda Śląska, Kokota 110/5 (śląskie)

Kokota 110/5, 41-711, Ruda Śląska, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-08
Cena wywołania: 38 250 zł
Cena oszacowania: 51 000 zł

Dom w miejscowości Ruda Śląska, Srebrna 17 (śląskie). Działka numer: 3005/109

Srebrna 17, 41-706, Ruda Śląska, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 755 250 zł
Cena oszacowania: 1 007 000 zł