Dodano dnia: 2021-12-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Różyny, Chabrowa 1E (pomorskie). Działka numer: 205/22

Chabrowa 1E, 83-031, Różyny, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-20
Obszar działki: 0,1010 ha
Cena wywołania: 185 177 zł
Cena oszacowania: 277 766 zł
Wadium: 27 777 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

                                       

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW GD1G/xxxxxxxx/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Konrad Grzankowski Kancelaria Komornicza w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  20-01-2022r. o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 9A w sali nr E.0.22 (budynek E) odbędzie się druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej  do dłużnika **** ******** położonej: 83-031 Różyny, Chabrowa 1E, na gruntach działki nr 205/22 dla której  Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GD1G/xxxxxxxx/9


Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowaną budynkiem mieszkalnym położona w Różynach, gm. Pszczółki przy ul. Chabrowej 1E na gruntach działki nr 205/22 o łącznej powierzchni 1 010m2, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW GD1G/xxxxxxxx/9.  Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym o powierzchni zabudowy 112m2 wraz z przydomowym ogródkiem. Ogrodzenie działki trwałe, ukształtowanie terenu bardzo lekko opadające, dobry dostęp do światła słonecznego. Sąsiednie tereny stanowi zabudowa mieszkaniowa wsi oraz obiekty dawnej bazy. Nieruchomość położona jest w rejonie ulic o nawierzchni utwardzonej i gruntowej, bezpośrednia droga dojazdowa - gruntowa, przystanki komunikacji zbiorowej znajdują się w bliskiej odległości, sposób użytkowania nieruchomości - mieszkaniowy. Przedmiotowa nieruchomość jest uzbrojona w dostęp do energii elektrycznej, sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, sieci telekomunikacyjnej oraz sieci gazowej. 
Budynek znajdujący się na działce ma powierzchnię zabudowy 112m2, znajdujący się na etapie prac wykończeniowych, który składa się z garażu, pomieszczenia gospodarczego, kotłowni, salonu połączonego z jadalnią, aneksem kuchennym i holem oraz pokojów i łazienek z wc. Ściany zewnętrzne - gazobeton ocieplony styropianem, ściany wewnętrzne - gazobeton lub gipsowo - kartonowe, schody drewniane albo betonowe, dach o konstrukcji drewnianej, pokrycie dachy - dachówka ceramiczna, stolarka  - okna w budynku PCV, okna połaciowe drewniane, drzwi zewnętrzne drewniane, tynki zewnętrzne cementowo - wapienne, obróbki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana, standard wykończenia - na zewnątrz relatywnie niewiele prac - m.in. pomalowanie elewacji. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego obiektu wynika z wieku budynku i zastosowanej technologii wykonawstwa i jest typowy dla obiektu, który wymaga dokonania prac wykończeniowych.

Suma oszacowania udziału 1/2 dłużnika wynosi 277 766,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  185 177,33zł.
UWAGA !!! Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 776,60zł zgodnie z art. 962 § 1 k.p.c. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 
Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: 
BGŻ BNP PARIBAS S.A. 44 1600 1462 1818 1497 1000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Zgodnie z art. 977 k.p.c.Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie, po uprzednim zgłoszeniu w kancelarii zamiaru oglądania (3 dni przed terminem oglądania) oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego, zawierające protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego oraz wypis z rejestru gruntów wraz z mapką w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku mieszczącym się pod adresem: 3 Maja 9A, Gdańsk, 80-802 Gdańsk.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Konrad Grzankowski

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Pogorszewo, Pogorszewo (pomorskie). Działka numer: 6/2

Pogorszewo, 84-351, Pogorszewo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-30
Cena wywołania: 2 400 zł
Cena oszacowania: 3 200 zł

Mieszkanie w miejscowości Słupsk, Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 6/37 (pomorskie)

Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 6/37, 76-200, Słupsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 206 696 zł
Cena oszacowania: 275 594 zł

Mieszkanie w miejscowości Juszkowo, Zakątek 8A/2 (pomorskie)

Zakątek 8A/2, 80-008, Juszkowo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-25
e-licytacja
Cena wywołania: 282 000 zł
Cena oszacowania: 376 000 zł