Dodano dnia: 2022-06-15
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Rozbórz, Rozbórz 177 (podkarpackie). Działka numer: 1342

Rozbórz 177, 37-200, Rozbórz, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-09
Sygnatura:  Km 572/20
Obszar działki: 0,0585 ha
Cena wywołania: 76 500 zł
Cena oszacowania: 102 000 zł
Wadium: 10 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Przeworsku

Marcin Winiarz

Kancelaria Komornicza, pl. Mickiewicza 12,  Przeworsk,   37-200 Przeworsk

tel. 166487500 / fax. 166487500

Sygnatura: Km 572/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Przeworsku Marcin Winiarz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  09-08-2022 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Przeworsku z siedzibą przy Lwowska 9, 37-200 Przeworsk, pokój Sala nr 1,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *********  położonej przy  ,Rozbórz,  37-200 Przeworsk , dla której  Sąd Rejonowy w Przeworsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Stepkiewicza 2, Przeworsk, 37-200 Przeworsk)   prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1R/xxxxxxxx/2.

Suma oszacowania wynosi 102 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 76 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/PRZEWORSK 37 1020 4287 0000 2002 0023 9913.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Lwowska 9, Przeworsk, 37-200  Przeworsk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin Winiarz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Rzeszów, Stefana Starzyńskiego 3/39 (podkarpackie)

Stefana Starzyńskiego 3/39, 35-515, Rzeszów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 70 650 zł
Cena oszacowania: 94 200 zł

Dom w miejscowości Tropie, Tropie 97 (podkarpackie). Działka numer: 438

Tropie 97, 38-100, Tropie, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 31 878 zł
Cena oszacowania: 42 504 zł

Nieruchomość w miejscowości Trzebownisko, Trzebownisko 387 (podkarpackie)

Trzebownisko 387, 36-001, Trzebownisko, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-22
Cena wywołania: 91 000 zł
Cena oszacowania: 136 500 zł