Dodano dnia: 2022-03-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Ropczyce, Władysława Broniewskiego 16 (podkarpackie). Działka numer: 2303

Władysława Broniewskiego 16, 39-100, Ropczyce, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-06
Obszar działki: 0,0645 ha
Cena wywołania: 228 569 zł
Cena oszacowania: 345 854 zł
Wadium: 34 586 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ropczycach Grzegorz Piotrowski Kancelaria Komornicza nr III w Ropczycach zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 06 kwietnia 2022r. o godz. 10:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Ropczycach sal nr 9 odbędzie się:


D R U G A    L I C Y T A C J A


nieruchomości zabudowanej położonej w msc. Ropczyce oznaczonej jako działka nr 2303 o pow. 645 m2, która posiada urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ropczycach Wydział Ksiąg Wieczystych pod nr KW RZ1R/xxxxxxxx/0. Nieruchomość stanowi własność dłużnika *** ***


Nieruchomość zlokalizowana jest w terenie płaskim o kształcie wąskiego, a stosunkowo długiego prostokąta o orientacyjnych wymiarach 47x14m. Dojazd do nieruchomości zapewniony jest od strony północnej z ulicy Broniewskiego. W sąsiedztwie zlokalizowane są podobne nieruchomości, zabudowane budynkami mieszkalnymi, od strony południowej zabudowane garażami w zabudowie szeregowej, a od strony północnej poza drogą gminną obiektami technicznymi. Teren nieruchomości posiada dostęp do mediów takich jak: woda, energia elektryczna, gaz, kanalizacja deszczowa. Teren nieruchomości jest w części ogrodzony ogrodzeniem z kształtowników stalowych mocowanych do słupków murowanych od strony frontowej i stalowych od strony wschodniej osadzonych w betonowym cokole. 


Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym trzykondygnacyjnym z poddaszem niemieszkalnym wybudowanym system tradycyjnym w zabudowie bliźniaczej. Z danych ewidencyjnych wynika, iż ściana zachodnia budynku przylegająca do bliźniaczego budynku na działce sąsiedniej w niewielkim stopniu przekracza granicę sąsiedniej nieruchomości. W wycenie założono, iż defekt ten nie wpływa na określoną w operacie szacunkowym wartość rynkową nieruchomości. Obiekt składa się z kondygnacji przyziemia w której mieszczą się pomieszczenia gospodarcze z wbudowanym garażem oraz dwóch kondygnacji mieszkalnych. Budynek z zewnątrz otynkowany tynkiem szlachetnym. Elewacja przyziemia obłożona płytkami kamiennymi. Dach przykryty blachą stalową. Przed budynkiem przy wjeździe do garażu oraz przy wejściu do budynku teren wyłożony betonową kostka brukową. Dodatkowo cała powierzchnia działki wzdłuż wschodniej ściany budynku wyłożona jest kostką prowadzącą do wjazdu do garażu stanowiącego integralną część przyziemia, który jest zlokalizowany z tyłu za budynkiem mieszkalnym. Nad tym garażem znajduje się taras. Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ulicy Broniewskiego przez furtkę w ogrodzeniu po schodach zewnętrznych prowadzących na kondygnację parteru. Z tyłu za budynkiem mieszkalnym jest ogród obsadzony głównie drzewami i krzewami ozdobnymi typu: tuje, świerki, niektóre w wieku kilkudziesięciu lat. 


Parametry techniczne budynku mieszkalnego, powierzchnia zabudowy według kartoteki budynków: 112m2; orientacyjne wymiary sprowadzone do kształtu prostokąta: ok. 12,87mx8,70m; przyjęta powierzchnia całkowita: 362,00m2, powierzchnia netto: 296,84m2, przyjęta do wyliczeń powierzchnia obliczeniowa: 200,00m2, powierzchnia użytkowa: 164,00m2; kubatura netto: 719m3.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 342.854,00 zł.


Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania  tj. kwotę: 228.569,33 zł (słownie. dwieście dwadzieścia osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 33/100)


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. 34.285,40 zł nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci potwierdzonego przelewu bankowego na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ropczycach nr: 12917100040000101020000010 w Bank Spółdzielczy w Ropczycach
Nieruchomość tą można oglądać w terminie 14 dni przed licytacją zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


  
Komornik Sądowy 
 
Grzegorz Piotrowski
 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Ropczyce, Kolejowa 80/302 (podkarpackie)

Kolejowa 80/302, 39-100, Ropczyce, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-07
e-licytacja
Cena wywołania: 101 545 zł
Cena oszacowania: 135 394 zł