Dodano dnia: 2022-01-06
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Role, Role 6 (zachodniopomorskie). Działki numer: 74/1, 74/2

Role 6, 78-331, Role, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-24
Sygnatura:  Km 3648/19
Obszar działki: 0,5844 ha
Cena wywołania: 122 700 zł
Cena oszacowania: 163 600 zł
Wadium: 16 360 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie

Karol Rudziński

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 87, Białogard,  78-200 Białogard

tel. 881 701 997 / fax. 943125699

Sygnatura: Km 3648/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Karol Rudziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-02-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie z siedzibą przy Lipowa 1, 78-200 Białogard,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *********** *********** położonej przy Role 6,Role,  78-331 Rąbino, dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie (adres: ul. ul. Batalionów Chłopskich 6, Świdwin, 78-300 Świdwin)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KO2B/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
działki nr 74/1 i 74/2 o łącznej powierzchni 0,5844 ha zabudowane budynkiem mieszkalnym,- jednorodzinny, wolnostojący, częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem częściowo użytkowym o łącznej powierzchni użytkowej 130,22 m2, powierzchni zabudowy 146 m2 oraz budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 105 m2. o funkcji produkcyjno-usługowy i gospodarczy dla rolnictwa.Nieruchomość uzbrojona jest w media : energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna (szambo), centralne ogrzewanie: piec gazowy zlokalizowany w łazience, podgrzewacz elektryczny wody. Zasilanie pieca gazowego z butki gazowej naziemnej zlokalizowane przy zachodniej ścianie budynku mieszkalnego

Suma oszacowania wynosi 163 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 122 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 360,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 35 2030 0045 1110 0000 0274 6030.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Lipowa 1, Białogard, 78-200  Białogard.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Karol Rudziński

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Ognica, Ognica (zachodniopomorskie). Działka numer: 417

Ognica, 74-121, Ognica, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-09
Cena wywołania: 191 619 zł
Cena oszacowania: 255 491 zł

Mieszkanie w miejscowości Szczecin, Pegaza 5a/5 (zachodniopomorskie)

Pegaza 5a/5, 71-790, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-05
Cena wywołania: 364 572 zł
Cena oszacowania: 486 096 zł

Dom w miejscowości Płoty, Makowice 8 (zachodniopomorskie). Działka numer: 117

Makowice 8, 72-310, Płoty, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-17
Cena wywołania: 146 625 zł
Cena oszacowania: 195 500 zł