Dodano dnia: 2022-05-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Rogoźno, Różana 42 (wielkopolskie). Działka numer: 424

Różana 42, 64-610, Rogoźno, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-29
Sygnatura: Km 1249/19
Powierzchnia: 155,32 m2
Cena wywołania: 248 706 zł
Cena oszacowania: 331 608 zł
Wadium: 33 161 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Obornikach

Tomasz Chojnacki

Kancelaria Komornicza, Mikołaja Kopernika 31, Oborniki, 64-600 Oborniki

tel. 61 646 11 13 / fax. 61 646 10 25

Sygnatura: Km 1249/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Tomasz Chojnacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-06-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach z siedzibą przy Piłsudskiego 47, 64-600 Oborniki, pokój 2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Różana 42, 64-610 Rogoźno, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1O/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Na terenie nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny oraz budynek garażowy. Teren wokół budynku gruntowy, trawiasty, z fragmentami utwardzenia kostką brukową i betonowymi płytami chodnikowymi, jako komunikacja wokół budynku. W części frontowej nasadzenia drzew iglastych. Obszar nieruchomości ogrodzony w części frontowej panele metalowe na podmurówce, brama metalowa, w części bocznej i tylnej z siatki metalowej na słupach metalowych, oraz drewniane na podmurówce i murowanych słupach. Działka numer ewidencyjny 424 posiada dostęp do drogi publicznej - gruntowej. Budynek mieszkalny, jednorodzinny, wolnostojący, tzw. wysoki parter, bez poddasza i bez podpiwniczenia, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, wybudowany w 1995 roku. Powierzchnia użytkowa budynku: 155,32 m2. Powierzchnia zabudowy budynku: 130 m2. Budynek wyposażony w następujące instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej do sieci, energii elektrycznej, gazowa, ciepłej wody z pieca na paliwo stałe, centralnego ogrzewanie z pieca na paliwo stałe.

Suma oszacowania wynosi 331 608,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 248 706,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 160,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 17 10204027 0000 1502 0738 2064.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Chojnacki

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Rogoźno, Za Jeziorem 27 (wielkopolskie)

Za Jeziorem 27, 64-610, Rogoźno, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 47 145 zł
Cena oszacowania: 62 860 zł