Dodano dnia: 2022-05-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Rogoźnik, Gabriela Narutowicza 18 (śląskie). Działka numer: 2574/2

Gabriela Narutowicza 18, 42-510, Rogoźnik, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-30
Sygnatura:  Km 2591/20
Obszar działki: 0,0686 ha
Cena wywołania: 38 250 zł
Cena oszacowania: 51 000 zł
Wadium: 5 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Będzinie

Grzegorz Skorek

Kancelaria Komornicza, B. Joselewicza 8 A, Będzin,  42-500 Będzin

tel. 32 263 21 77 / fax. 

Sygnatura: Km 2591/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Grzegorz Skorek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-06-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie z siedzibą przy Jana Sączewskiego 23, 42-500 Będzin, pokój 216,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy ul. Narutowicza 16, 42-582 Rogoźnik, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sączewskiego 27, Będzin, 42-500 Będzin)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1B/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, składająca się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2574/2 o powierzchni 686 mkw, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 50 mkw; należącej do dłużnika **** ******** położonej: 42-582 Rogoźnik, ul. Narutowicza 16, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KA1B/xxxxxxxx/2. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 100,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: PKO BP SA I/O Sosnowiec 46 10202498 0000 8102 0129 6243 ( tytuł przelewu : KM 2591/20, rękojmia ). Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 51 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 38 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 46102024980000810201296243.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Jana Sączewskiego 23, Będzin, 42-500  Będzin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Grzegorz Skorek

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Rogoźnik, oś. Robotnicze 14/2 (śląskie)

oś. Robotnicze 14/2, 42-583, Rogoźnik, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 57 000 zł
Cena oszacowania: 76 000 zł

Dom w miejscowości Rogoźnik, Generała Tadeusza Kościuszki 78 (śląskie). Działka numer: 1759

Generała Tadeusza Kościuszki 78, 42-510, Rogoźnik, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-01-12
Cena wywołania: 262 500 zł
Cena oszacowania: 350 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Rogoźnik, oś. Robotnicze 12/3 (śląskie)

oś. Robotnicze 12/3, 42-583, Rogoźnik, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 58 500 zł
Cena oszacowania: 104 000 zł