Dodano dnia: 2022-03-15
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Rogów Górowski, Rogów Górowski 26 (dolnośląskie). Działka numer: 76

Rogów Górowski 26, 56-200, Rogów Górowski, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-27
Sygnatura: Km 536/18
Obszar działki: 1,1600 ha
Cena wywołania: 444 000 zł
Cena oszacowania: 666 000 zł
Wadium: 66 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Głogowie
Paweł Czaplicki
Kancelaria Komornicza nr IV w Głogowie
67-200 Głogów ul. Słodowa 26A
dnia 14-03-2022r. 
 Km 536/18
 


  OBWIESZCZENIE  O  DRUGIEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Paweł Czaplicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-04-2022 r. o godz. 13:25 w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie mającego siedzibę pod adresem ul. Kutrzeby 2, 67-200 GŁOGÓW w sali nr  219, odbędzie się drugalicytacja nieruchomości gruntowej nr 76 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem gospodarczym oraz wiatą drewnianą położonej we wsi Rogów Górowski nr 26 gmina Góra, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1G/xxxxxxxx/1 będącej  własnością dłużnika: Beata Bartkowiak i Paweł Bartkowiak.
Działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów numerem 76 ma pow. 1,1600ha i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako tereny MR- zabudowy zagrodowej i składa się z następujących użytków: Br-PsIII - 0,9400ha, RIIIa - 0,2200ha. Działka gruntowa zabudowana jest:  budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. 250,00m2, budynkiem gospodarczym o pow. 390,00m2 i wiatą drewnianą o pow. 60,00m2. Na działce został rozebrany jeden budynek gospodarczy, z którego pozostało tylko utwardzenie posadzki betonowej z wypuszczonymi prętami zbrojeniowymi.
Budynek mieszkalny jednorodzinnypowstał w wyniku adaptacji byłego budynku biurowego i gospodarstwa rolnego. Obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej. Ławy fundamentowe wylewane z betonu żwirowego B-15, na podlewce z chudego betonu B-7,5, zbrojone podłużne stalą A-III. Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych M6, docieplone styropianem, wykonane na bazie siatki z włókien syntetycznych, pokrytej tynkiem lateksowym, zatartym wyprawą cementową. Ściany zewnętrzne nadziemia murowane, na zaprawie cementowo -wapiennej marki 30. Ściany zewnętrzne ocieplono styropianem. Trzony kominowe i wentylacyjne murowane z cegły ceramicznej, pełnej a nad połacią dachową z cegły klinkierowej. Ściany działowe murowane. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III. Posadzki w znacznej części cementowe, bez podłóg. Budynek w większości w stanie developerskim. Część posadzek oraz ścian obłożona płytkami ceramicznymi. Strop nad parterem żelbetowy. Dach z drewna sosnowego kl. K27, wielospadowy, krokwiowo-jętkowy, podparty ścianą stolcową, oparty na murłatach kotwionych w ścianach kolankowych, kryty dachówką ceramiczna, pojedynczą, zakładkowo mocowaną do łat sosnowych ocieplony wełną mineralną Rockwoll. Opierzenia z blachy stalowej, ocynkowanej. Rynny i rury spustowe plastikowe. Stolarka okienna z profili plastikowych, szklona podwójnie, typowa. Nad gankiem i w przedłużeniu ganku, nad parterem wykonano w konstrukcji drewnianej, mocno przeszklony pokój. Stan techniczny budynku dobry. Budynek zmodernizowany, o nie w pełni zakończonym cyklu inwestycyjnym.
Nieruchomość posiada ogrodzenie i dojazd drogą asfaltową. Teren uzbrojony w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną  i gazową.
Budynek gospodarczypowstał w wyniku rozbudowy i modernizacji dawnego  budynku gospodarczego gospodarstwa rolnego. Obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dwoma dobudówkami od strony północnej i jedną dobudówką od wschodniego szczytu budynku stanowiącą jego przedłużenie, wykonany w technologii tradycyjnej. Cykl dobudówek niezakończony.  Ławy fundamentowe wylewane z betonu żwirowego B-15, na podlewce z chudego betonu B-7,5, zbrojone podłużnie stalą A-III. Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych M6. Ściany  nadziemia murowane, na zaprawie cementowo -wapiennej marki 30. Tynk zewnętrzny nakrapiany. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. II, w części budynku nowe. Dach na części podstawowej budynku gospodarczego z drewna sosnowego kl. K27, dwuspadowy, krokwiowo-jętkowy, podparty ścianą stolcową, oparty na murłatach kotwionych w ścianach kolankowych, kryty dachówką ceramiczna, pojedynczą, zakładkowo mocowaną do łat sosnowych. Dach nad przybudówką szczytową dwuspadowy a nad mniejszą przybudówką przy ścianie podłużnej dach jednospadowy, płaski. Oba dachy kryte blachą trapezową. Opierzenia z blachy stalowej, ocynkowanej. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Stolarka okienna zróżnicowana , stalowa, pojedynczo szklona i z  profili plastikowych. Instalacja wewnętrzne: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, grzewcza w przybudówce zachodniej.
Stan techniczny budynku zróżnicowany. 
Wiata drewniana- obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Stropy fundamentowe wylewane z betonu żwirowego B-15, na podlewce z chudego betonu B-7,5, zbrojone stalą A-III. Konstrukcja szkieletowa drewniana, obudowa z desek drewnianych, foli i płyt OSB. Posadzki cementowe. Dach z drewna sosnowego Kl. K27 dwuspadowy, kryty blacho-dachówką, mocowaną do łat sosnowych. Stolarka drzwiowa ciesielska. Instalacje wewnętrzne: elektryczna. Stan budynku dość dobry. Cykl inwestycyjny niezakończony w pełni. 
Nieruchomość stanowi własność Beaty Bartkowiak i Pawła Bartkowiak.


Na działce został rozebrany jeden budynek gospodarczy, z którego pozostało tylko utwardzenie posadzki betonowej z wypuszczonymi prętami zbrojeniowymi.


Suma oszacowania wynosi 666.000,00zł
(w tym: wartość gruntu 100.000,00zł wartość budynku mieszkalnego 452.000,00zł, wartość budynku gospodarczego 80.000,00zł wartość wiaty drewnianej 14.000,00zł wartość budowli 20.000,00zł)
zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi  444.000,00 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmięw wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 66.600,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Legnicy 65102030170000250201600535 
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nieruchomość wolno oglądać w dniu 20-04-2022r. o godz. 11.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


 Uwaga.W przypadku przystąpienia do licytacji nieruchomości przez małżeństwo oboje małżonkowie winni być obecni lub stawający na licytację winien przedłożyć pełnomocnictwo notarialne drugiego małżonka.
Licytacja może być odwołana na skutek czynności prawnych stron. 


Komornik Sądowy
Paweł Czaplicki


 Komornik Sądowy
 Paweł Czaplicki

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Wysoka, Chabrowa 1A (dolnośląskie). Działki numer: 20/3, 20/5, 21/2

Chabrowa 1A, 52-200, Wysoka, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-02
e-licytacja
Cena wywołania: 638 250 zł
Cena oszacowania: 851 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Kostomłoty, Średzka 18b (dolnośląskie)

Średzka 18b, 55-311, Kostomłoty, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-26
e-licytacja
Cena wywołania: 1 964 266 zł
Cena oszacowania: 2 946 400 zł

Grunt w miejscowości Jelenia Góra, Józefa Piłsudskiego (dolnośląskie). Działki numer: 40/6, 39/5, 39/4, 39/8

Józefa Piłsudskiego, 58-500, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-12
Cena wywołania: 147 476 zł
Cena oszacowania: 196 635 zł