Dodano dnia: 2021-11-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Roczyny, Dolna 14 (małopolskie). Działka numer: 363/8

Roczyny, 34-120, Roczyny, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2021-12-16
Obszar działki: 0,0396 ha
Cena wywołania: 204 667 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Tomasz Młodzikowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 16.12.2021r. o godz. 12.30 w sali numer 213 Sądu Rejonowego w Wadowicach odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 142m2 położonej w miejscowości Roczyny przy ul. Dolnej 14 stanowiącej własność dłużnika. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 363/8 o powierzchni 0,0396ha posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach nr KR1W/xxxxxxxx/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 307.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:  204.666,67zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika : Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala - Departament Operacji Krajowych 70203000451110000002591170W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, akta sprawy (wraz z elaboratem szacunkowym tej nieruchomości do wglądu) znajdują się w biurze komornika, a na tydzień przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wadowicach.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

K  O  M  O  R  N  I  K

Tomasz Młodzikowski

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Wawrzeńczyce, Wawrzeńczyce (małopolskie)

Wawrzeńczyce, 32-125, Wawrzeńczyce, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-08-27
e-licytacja
Cena wywołania: 88 403 zł
Cena oszacowania: 117 870 zł

Grunt w miejscowości Włosienica, Włosienica (małopolskie). Działka numer: 255/7

Włosienica, 32-642, Włosienica, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-09-25
Cena wywołania: 42 131 zł
Cena oszacowania: 56 175 zł

Grunt w miejscowości Rzeszotary, Rzeszotary (małopolskie). Działki numer: 401, 387/1

Rzeszotary, 32-040, Rzeszotary, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-07-31
e-licytacja
Cena wywołania: 41 500 zł
Cena oszacowania: 83 000 zł