Dodano dnia: 2022-03-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Robakowo, ul. Ziemska 21 (pomorskie). Działka numer: 36/17

ul. Ziemska 21, 84-242, Robakowo, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-31
Sygnatura: Km 4528/19
Obszar działki: 500 m2
Cena wywołania: 78 667 zł
Cena oszacowania: 118 000 zł
Wadium: 11 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Adam Grzona

Kancelaria Komornicza, Jana III Sobieskiego 221, Wejherowo, 84-200 Wejherowo

tel. 58 572 37 64 / fax. 58 572 37 64

Sygnatura: Km 4528/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Adam Grzona na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-03-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie z siedzibą przy Wniebowstąpienia 4, 84-200 Wejherowo, pokój 144, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do: ********* ********, położonej przy ul. Ziemska 21, 84-242 Robakowo, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/xxxxxxxx/4
Opis nieruchomości:
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, składająca się z działki oznaczonej numerem 36/17 o powierzchni 500 m2. Dostęp do drogi publicznej realizowany przez działkę nr 37 - użytek dr - Gmina Luzino. Działka zagospodarowana, w kształcie regularnym. Na nieruchomości usytuowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny i zabudowa gospodarcza. Link do operatu: https://drive.google.com/file/d/1totPOP8vCylhUQ_m5l766VnRqgeXmQzG/view

Suma oszacowania wynosi 118 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 78 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Gdańsku 83 1020 1811 0000 0602 0205 5184.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania przedmiotwej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Wejherowie mieszczącym się pod adresem: Wniebowstąpienia 4, Wejherowo, 84-200 Wejherowo od godz. 09:00 do godz. 15:00.

Ponadto informuję, że zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Wejherowie Adm.-0100-80/19 protokół opisu i oszacowania przedmiotwej nieruchomości przed terminem licytacji będzie można przeglądać w czytelni akt po uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Sekretariatu Sekcji do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjnych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Adam Grzona

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Pawłowo, Pawłowo (pomorskie). Działka numer: 39/9

Pawłowo, 83-034, Pawłowo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-14
e-licytacja
Cena wywołania: 1 091 zł
Cena oszacowania: 1 637 zł

Mieszkanie w miejscowości Gdynia, Stanisława Wyspiańskiego 10/53 (pomorskie)

Stanisława Wyspiańskiego 10/53, 81-407, Gdynia, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-11
e-licytacja
Cena wywołania: 356 250 zł
Cena oszacowania: 475 000 zł

Dom w miejscowości Grzybno, Krótka 9 (pomorskie). Działka numer: 169

Krótka 9, 83-300, Grzybno, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-18
Cena wywołania: 437 733 zł
Cena oszacowania: 656 600 zł