Dodano dnia: 2022-04-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Rembelszczyzna, Bursztynowa 21 (mazowieckie). Działka numer: 479/2

Bursztynowa 21, 05-126, Rembelszczyzna, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-20
Sygnatura: Km 942/21
Obszar działki: 0,0950 ha
Cena wywołania: 804 000 zł
Cena oszacowania: 1 072 000 zł
Wadium: 107 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Legionowie

Adam Wujek

Kancelaria Komornicza, C.K. Norwida 2c, Legionowo, 05-120 Legionowo

tel. 501737747 / fax. 227848388

Sygnatura: Km 942/21

Strona internetowa: http://www.komorniklegionowo.pl

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-05-2022 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie z siedzibą przy Sobieskiego 47, 05-118 Legionowo, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości,  należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. Bursztynowa 21, Rembelszczyzna, 05-126 Nieporęt, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/xxxxxxxx/7. Suma oszacowania wynosi 1 072 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 804 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 107 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 7 O w Warszawie 48 1090 1841 0000 0001 0714 2786.

Zgodnie z art. 962 § 1przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rejkojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 

Adam Wujek

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Wieniawa, Słoneczna 9 (mazowieckie). Działki numer: 364/3, 364/5

Słoneczna 9, 26-432, Wieniawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 475 137 zł
Cena oszacowania: 712 706 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Pułtusk, Rybitew 3 (mazowieckie)

Rybitew 3, 06-100, Pułtusk, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 548 666 zł
Cena oszacowania: 823 000 zł

Grunt w miejscowości Sokołów Podlaski, Ząbkowska (mazowieckie). Działki numer: 168/6, 168/9, 168/10, 166/4, 166/6, 166/8, 168/7

Ząbkowska, 08-300, Sokołów Podlaski, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-06
Cena wywołania: 1 627 345 zł
Cena oszacowania: 2 169 795 zł