Dodano dnia: 2022-05-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Rękoraj, Rękoraj 133 (łódzkie). Działka numer: 411

Rękoraj 133, 97-310, Rękoraj, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-30
Sygnatura: Km 509/19
Obszar działki: 1,4538 ha
Cena wywołania: 344 100 zł
Cena oszacowania: 458 800 zł
Wadium: 45 880 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim

Agnieszka Różycka

Kancelaria Komornicza, Al. 3 Maja 4, Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 44 6497483 / fax.

Sygnatura: Km 509/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszka Różycka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-06-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, pokój XVII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy 133,Rękoraj, 97-331 Moszczenica, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1P/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość rolna zabudowana - działka ozn. nr 411 o powierzchni 1,4394 ha, (w księdze wieczystej powierzchnia 1,4538 ha), obręb 0026 Rękoraj Dobra. Na nieruchomości znajduje się murowany budynek mieszkalny, jednokondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni użytkowej 135,10 m2. W bryle budynku znajduje się pomieszczenie garażowe oraz kotłownia o łącznej powierzchni 24,00 m2. Budynek ten powstał ok. 2014r., jako rozbudowany, nadbudowany i zmodernizowany pierwotny budynek mieszkalny z połowy lat 50 ubiegłego wieku. Na nieruchomości znajduje się również stary murowano – drewniany budynek gospodarczych, o pow. zabudowy 38 m2. Na nieruchomości znajduje się realizowany, dwukondygnacyjny, murowany budynek gospodarczy (brak inwentaryzacji na mapach), o pow. zabudowy 84,00 m2 i kubaturze 480 m3. Nieruchomość jest uzbrojona w sieć wodociągową, elektryczną oraz kanalizacyjną. Teren zabudowany nieruchomości jest ogrodzony w części frontowej. Ogrodzenie to jest wykonane z panelowych przęseł typu „Bekafor”, wspartych na metalowych słupkach, z prefabrykowaną podmurówką, wykonaną z płyt betonowych. Ogrodzenie uzupełnione metalową bramą i furtką. Od strony południowej części zabudowanej brak jest ogrodzenia. Kształt działki jest zbliżony do trójkąta, którego podstawa ma szerokość ok. 101 m. Dostęp do nieruchomości z lokalnej drogi asfaltowej, biegnącej w kierunku wschodnim do wsi Gajkowice oraz z drogi lokalnej asfaltowej, przebiegającej wzdłuż granicy zachodniej działki, w kierunku południowym, do wsi Kosów. Nieruchomość ta jest położona na terenie nie posiadającym aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica przedmiotowy teren, w części frontowej do głębokości ok. 90 m przewidziany jest pod zabudowę mieszkaniową , natomiast pozostały teren stanowi tereny rolne.

Suma oszacowania wynosi 458 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 344 100,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 880,00 zł. Rękojmia może być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: bank 92 1020 3916 0000 0902 0078 6749.. Rękojmię nalezy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim mieszczącym się pod adresem: Słowackiego 5, Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Agnieszka Różycka

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Prymusowa Wola, Prymusowa Wola (łódzkie)

Prymusowa Wola, 26-332, Prymusowa Wola, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 384 933 zł
Cena oszacowania: 577 400 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Piaski, Piaski 34 (łódzkie)

Piaski 34, 98-430, Piaski, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-12-29
Cena wywołania: 634 000 zł
Cena oszacowania: 951 000 zł

Dom w miejscowości Grabów, Przedrynek 27 (łódzkie). Działka numer: 68/1

Przedrynek 27, 99-150, Grabów, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-06
Cena wywołania: 35 866 zł
Cena oszacowania: 538 000 zł