Dodano dnia: 2021-12-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Reguły, Wiejska 18a (mazowieckie). Działka numer: 265/10

ul. Wiejska 18a, 05-816, Reguły, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-15
Sygnatura:  Km 1673/19
Obszar działki: 0,0600 ha
Cena wywołania: 947 275 zł
Cena oszacowania: 1 263 033 zł
Wadium: 126 304 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie

Dorota Kozanecka

Kancelaria Komornicza, Kraszewskiego 11, Pruszków,  05-800 Pruszków

tel. 227286888 / fax. 227286888

Sygnatura: Km 1673/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Dorota Kozanecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-03-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 22, 05-800 Pruszków, pokój XII,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ****** ********** położonej przy Wiejska 18A, 05-816 Reguły, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kraszewskiego 22, Pruszków, 05-800 Pruszków)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1P/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w miejscowości Reguły ulica Wiejska 18A, działka gruntu o nr ew. 265/10 obręb 0013 Reguły o powierzchni 600 m(2), dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/xxxxxxxx/0. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni zabudowy 201,00 m(2). Fragment przedmiotowego budynku posadowiony jest także na sąsiedniej działce nr ew. 265/12 o powierzchni 625 m(2). Większa część budynku posadowiona jest na działce o nr ew. 265/10, natomiast niewielki fragment budynku ok 34 m(2) znajduje się na działce nr ew. 265/12. Obie działki tworzą funkcjonalno- gospodarczą całość.

Suma oszacowania wynosi 1 263 033,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 947 274,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 126 303,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA V O/WARSZAWA 13 1020 1055 0000 9702 0024 2180.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:30 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Kraszewskiego 22, Pruszków, 05-800  Pruszków.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Dorota Kozanecka

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki, Modlińska 13/34 (mazowieckie)

Modlińska 13/34, 05-100, Nowy Dwór Mazowiecki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-09
Cena wywołania: 214 955 zł
Cena oszacowania: 286 607 zł

Mieszkanie w miejscowości Radzymin, Juliusza Słowackiego 69/33 (mazowieckie)

Juliusza Słowackiego 69/33, 05-250, Radzymin, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 227 806 zł
Cena oszacowania: 303 741 zł

Grunt w miejscowości Warszawa, Majolikowa (mazowieckie). Działki numer: 147/62, 147/57

Majolikowa, 03-125, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 376 428 zł
Cena oszacowania: 501 904 zł