Dodano dnia: 2023-07-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Ręczno, Główna 59 (łódzkie). Działka numer: 96

Główna 59, 97-510, Ręczno, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-13
Sygnatura: KM 1966/15
Obszar działki: 0,66 ha
Cena wywołania: 69 780 zł
Cena oszacowania: 104 671 zł
Wadium: 10 468 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim

Joanna Kovačić

Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 18,  Piotrków Trybunalski,   97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 446497370 / fax. 446497370

Sygnatura: KM 1966/15
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Piotrkowie Trybunalskim Joanna Kovačić na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12.00 w dniu 13.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

nieruchomości  położonej przy  Główna 59, 97-510 Ręczno, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim  (adres: ul. Al. Słowackiego 5/97-300, Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1P/xxxxxxxx/3.

Opis nieruchomości:
Działka nr 96 o pow. 0,66 ha obręb 0012 Ręczno. Na nieruchomości znajdują się: -murowany, parterowy dom mieszkalny z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, o powierzchni zabudowy 84,70 mkw, zaś pow. użytkowej 68 mkw -budynek gospodarczy po lewej stronie działki z garażem i kotłownią w przyziemiu a na piętrze 2 pokoje,kuchnia,łazienka z w.c. Dach drewniany, kryty eternitem. Powierzchnia zabud. 64 mkw -stodoła murowana z białej cegły o pow. 51,50 mkw -budynek gospodarczy parterowy o pow. ok.30 mkw Część budynku gospodarczego oraz ogrodzenia po stronie wschodniej znajduje się na sąsiedniej działce- nr 97 Za wydzielonym siedliskiem znajdują się grunty orne. Nieruchomość częściowo ogrodzona

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  20.09.2023 o godzinie: 12.00 .

Suma oszacowania wynosi 104 671,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 69 780,67 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 467,10 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 46 1020 3916 0000 0202 0078 6756 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem www.elicytacje.komornik.pl oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.

 Komornik Sądowy

Joanna Kovačić

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Sapy, Sapy (łódzkie)

Sapy, 99-434, Sapy, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-09-27
Cena wywołania: 20 025 zł
Cena oszacowania: 26 700 zł

Nieruchomość w miejscowości Pabianice, Skośna (łódzkie)

Skośna, 95-200, Pabianice, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-09-27
Cena wywołania: 28 500 zł
Cena oszacowania: 38 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Sapy, Sapy (łódzkie)

Sapy, 99-434, Sapy, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-09-27
Cena wywołania: 12 975 zł
Cena oszacowania: 17 300 zł