Dodano dnia: 2022-02-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Raszyn, Michała Sokolnickiego 25A (mazowieckie). Działka numer: 305

Michała Sokolnickiego 25A, 05-090, Raszyn, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-11
Sygnatura:  Km 459/18
Obszar działki: 499,0000 m2
Cena wywołania: 129 900 zł
Cena oszacowania: 173 200 zł
Wadium: 17 320 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie

Aleksander Dragan

Kancelaria Komornicza, Kościelna 21, Pruszków,  05-800 Pruszków

tel. 0227282498 / fax. 

Sygnatura: Km 459/18
                                 OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Aleksander Dragan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-03-2022r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr XII, odbędzie się pierwsza licytacja  udziału 1/4 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz zabudowaniami niemieszkalnymi, 
stanowiącej dz.ew. nr 305 o powierzchni 499 m2
należącego do dłużnika **** ******** położonej: 05-090 Raszyn, ul. Sokolnickiego 25 A, 
dla której  Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1P/xxxxxxxx/1 
Suma oszacowania wynosi 173 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    129 900,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 320,00zł.  Rękojmia, ze względu na stan epidemiologiczny,  powinna być złożona na rachunek bankowy komornika:
 ING Bank Śląski SA O. w Legionowie 96 10501012 1000 0023 4702 0188 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22 I Wydziale Cywilnym odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego wraz z wypisem z rejestru gruntów i wyrysem z mapy ewidencyjnej(należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 1030/19).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Aleksander Dragan

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Nieporęt, Małołęcka 23B (mazowieckie). Działki numer: 593/5, 593/7

Małołęcka 23B, 05-126, Nieporęt, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 327 000 zł
Cena oszacowania: 436 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Żyrardów, Parkingowa 16/12 (mazowieckie)

Parkingowa 16/12, 96-300, Żyrardów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-19
e-licytacja
Cena wywołania: 226 999 zł
Cena oszacowania: 340 499 zł

Mieszkanie w miejscowości Nowa Iwiczna, Zimowa 15/32 (mazowieckie)

Zimowa 15/32, 05-500, Nowa Iwiczna, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-30
Cena wywołania: 340 575 zł
Cena oszacowania: 454 100 zł