Dodano dnia: 2022-06-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Raszyn, Dąbrowskiego 14 (mazowieckie). Działka numer: 466/9

Dąbrowskiego 14, 05-090, Raszyn, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-26
Sygnatura:  Km 913/20
Obszar działki: 250 m2
Cena wywołania: 725 250 zł
Cena oszacowania: 967 000 zł
Wadium: 96 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie

Sylwia Lewińska

Kancelaria Komornicza, Sprawiedliwości 6,  Pruszków,   05-800 Pruszków

tel. 22 729 07 03 / fax. 22 729 07 03

Sygnatura: Km 913/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Pruszkowie Sylwia Lewińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  26-07-2022 o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie z siedzibą przy Kraszewskiego 22/-, 05-800 Pruszków, pokój XII,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************  położonej przy  Dąbrowskiego 14,Raszyn,  05-090 Poczta , dla której  Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Kraszewskiego 22/05-800, Pruszków, 05-800 Pruszków)   prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1P/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Przedmiot licytacji stanowi nieruchomość zabudowana położona przy ul. Dąbrowskiego 14 w miejscowości Raszyn, powiat pruszkowski. Grunt wchodzący w skład przedmiotu wyceny oznaczony jest w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 466/9 o powierzchni 250 m2, w obrębie 02 Raszyn, gmina Raszyn. Na gruncie znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowe szeregowej, o dwóch kondygnacjach nadziemnych z poddaszem, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 187,80m2 oraz powierzchnia garażu 24,60m2.

Suma oszacowania wynosi 967 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 725 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 96 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO O. w Piasecznie ul.Jana Pawła II 2 49 1240 6351 1111 0010 8756 8304.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 17:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kraszewskiego 22/-, Pruszków, 05-800  Pruszków.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Sylwia Lewińska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Osmańczyka 14C/1 (mazowieckie)

Osmańczyka 14C/1, 01-494, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-11-30
Cena wywołania: 199 905 zł
Cena oszacowania: 266 541 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Budy 1/32 (mazowieckie)

Budy 1/32, 01-466, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 246 075 zł
Cena oszacowania: 328 100 zł

Mieszkanie w miejscowości Grójec, Osiedle Polna 4/28 (mazowieckie)

Osiedle Polna 4/28, 05-600, Grójec, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-14
e-licytacja
Cena wywołania: 96 000 zł
Cena oszacowania: 128 000 zł