Dodano dnia: 2022-03-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Rakowice, Rakowice 4a (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 1/1

Rakowice 4a, 14-260, Rakowice, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-14
Sygnatura:  Km 798/21
Obszar działki: 0,7100 ha
Cena wywołania: 210 750 zł
Cena oszacowania: 281 000 zł
Wadium: 28 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Iławie

Maciej Garczyński

Kancelaria Komornicza, Kopernika 4C, Iława,  14-200 Iława

tel. 666 045 775 / fax. 

Sygnatura: Km 798/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-04-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Iławie z siedzibą przy Kopernika 4B, 14-200 Iława, pokój A236,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** **** położonej przy Rakowice , 14-260 Lubawa, dla której Sąd Rejonowy w Iławie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kopernika 4B, Iława, 14-200 Iława)  prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Działka gruntu nr. 1/1 o powierzchni 0,71 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym nr. 5 parterowym ze strychem o powierzchni użytkowej 130,15 m2 (dodatkowo piwnica o pow. 63,29m2, strych o pow. 54,61 m2, oraz budynek gospodarczy o pow. 51,40 m2). Działka gruntu w większości zalesiona (Las V).

Suma oszacowania wynosi 281 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 210 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 68 16001462 1819 4842 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kopernika 4B, Iława, 14-200  Iława.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Maciej Garczyński

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Giżycko, Sterławki Wielkie (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 421

Sterławki Wielkie, 11-500, Giżycko, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 69 045 zł
Cena oszacowania: 92 060 zł

Mieszkanie w miejscowości Kolwiny, Kolwiny 1/3 (warmińsko-mazurskie)

Kolwiny 1/3, 11-410, Kolwiny, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 29 250 zł
Cena oszacowania: 39 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Elbląg, Kasprzaka 1/22 (warmińsko-mazurskie)

Kasprzaka 1/22, 82-300, Elbląg, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 304 500 zł
Cena oszacowania: 406 000 zł