Dodano dnia: 2022-03-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Radzanowo, ul. Kredytowa 9 (mazowieckie). Działka numer: 116

ul. Kredytowa 9, 09-451, Radzanowo, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-25
Sygnatura: Km 1829/19
Obszar działki: 0,1000 ha
Cena wywołania: 306 400 zł
Cena oszacowania: 459 600 zł
Wadium: 45 960 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płocku

Maciej Czyż

Kancelaria Komornicza, KOŚCIUSZKI 8, PŁOCK, 09-400 Płock

tel. 242620860 / fax. 24 2760763

Sygnatura: Km 1829/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Maciej Czyż na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku z siedzibą przy Kilińskiego 10 b, 09-400 Płock, pokój 114, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. , 09-451 Radzanowo, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1P/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana, budynkiem mieszkalnym w stanie surowym otwartym. Powierzchnia zabudowy – 143,30,0m2 Powierzchnia użytkowa budynku – 268,85 m2; Konstrukcja ścian – tradycyjna z pustaków ceramicznych; Wykonano stropy i schody wewnętrzne oraz ścianki działowe; Elewacja zewnętrzna: cegła klinkierowa; Dach o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką. Nieruchomość położona w centralnej części Radzanowa pomiędzy ulicami: Kredytową i Spółdzielczą. Otoczenie to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, park miejski, bank, szkoła, Urząd Gminy oraz Kościół. Dojazd realizowany jest poprzez drogę o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie w ulicy: energia elektryczna, wodociąg gminny, kanalizacja sanitarna. Działka posiada ogrodzenie od strony ul. Kredytowej i ul. Spółdzielczej. Jest to ogrodzenie z prętów stalowych ze słupkami stalowymi i z cegły klinkierowej, na cokole z cegły klinkierowej.

Suma oszacowania wynosi 459 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 306 400,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 960,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas SA 90 16001462 1831 2959 6000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Maciej Czyż

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Piastów, Wojska Polskiego 13/52 (mazowieckie)

Wojska Polskiego 13/52, 05-820, Piastów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 30 566 zł
Cena oszacowania: 45 850 zł

Grunt w miejscowości Wola Łaszewska, Wola Łaszewska (mazowieckie). Działki numer: 2/2, 8/2, 44, 56, 71/2

Wola Łaszewska, 09-135, Wola Łaszewska, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-11
Cena wywołania: 174 525 zł
Cena oszacowania: 232 700 zł

Grunt w miejscowości Miedniewice, Miedniewice (mazowieckie). Działki numer: 556, 17

Miedniewice, 96-315, Miedniewice, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 82 000 zł
Cena oszacowania: 245 000 zł