Dodano dnia: 2022-05-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Radoszki, Radoszki 10A (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 356/2

Radoszki 10A, 87-321, Radoszki, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-20
Sygnatura:  Km 84/18
Obszar działki: 0,0815 ha
Cena wywołania: 268 000 zł
Cena oszacowania: 402 000 zł
Wadium: 40 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy

Damian Stachowski

Kancelaria Komornicza, Kamionka 16, Brodnica,  87-300 Brodnica

tel. 056 649 86 86 / fax. 056 649 86 86

Sygnatura: Km 84/18
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Damian Stachowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-06-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy z siedzibą przy Sądowa 5, 87-300 Brodnica,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************** położonej przy  10A,Radoszki,  87-321 Bartniczka, dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sądowa 5, Brodnica, 87-300 Brodnica)  prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1B/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 356/2 o pow. 0,0815 ha, obręb ewidencyjny Radoszki - zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonym pod adresem: 87-321 Bartniczka, Radoszki 10A, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1B/xxxxxxxx/4. Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym. Pow. zabudowy wynosi 131,00 m2, a pow. użytkowa wynosi 168,50 m2. Budynek wybudowany został w 1989 r. Stan techniczny budynku dobry, zaś standard wykończenia średni - budynek wykończony przy użyciu materiałów średniej jakości. Nieruchomość jest obciążona: - służebnością mieszkania i prawa użytkowania działki na rzecz Franciszka Czarneckiego (rok. ur. 1933) - wartość niniejszych praw została oszacowana na kwotę 8000,00 zł; - służebnością gruntową, wynikająca z §5 Umowy zamiany z dnia 3 listopada 1992 r. na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze TO1B/xxxxxxxx/3 (aktualni właściciele: Jóżef i Małgorzata Ramowscy) - z uwagi na znaczne oddalenie niniejszej nieruchomości od zajętej nieruchomości i niewykorzystywanie jej w praktyce, niniejsza służebność nie przedstawia wartości. Zgodnie z treścią art. 1000 §3 kpc, w razie sprzedaży licytacyjnej nieruchomości oraz późniejszego przysądzenia własności niniejszej nieruchomości na rzecz nabywcy licytacyjnego, wyżej wskazane służebności pozostaną w mocy, a oszacowana wartość tych praw będzie zaliczona na poczet ceny nabycia (wartość niniejszych praw oszacowano łącznie na kwotę 8000,00 zł).

Suma oszacowania wynosi 402 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 268 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Brodnicy O. w Brodnicy 65 9484 1150 2221 0026 1300 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowa 5, Brodnica, 87-300  Brodnica.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Damian Stachowski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Miejsce postojowe w miejscowości Bydgoszcz, Koszarowa 16/G4 (kujawsko-pomorskie)

Koszarowa 16/G4, 85-324, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 74 000 zł
Cena oszacowania: 111 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Lipno, Plac Jana Dekerta 24/6 (kujawsko-pomorskie)

Plac Jana Dekerta 24/6, 87-600, Lipno, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 94 050 zł
Cena oszacowania: 125 400 zł

Mieszkanie w miejscowości Palędzie Kościelne, Palędzie Kościelne 5/1 (kujawsko-pomorskie)

Palędzie Kościelne 5/1, 88-300, Palędzie Kościelne, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-04
Cena wywołania: 84 000 zł
Cena oszacowania: 112 000 zł