Dodano dnia: 2022-06-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Radomsko, Józefa Bema 4 (łódzkie). Działka numer: 117/2

Józefa Bema 4, 97-500, Radomsko, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-09
Sygnatura:  Km 6147/18
Obszar działki: 0,0351 ha
Cena wywołania: 117 450 zł
Cena oszacowania: 156 600 zł
Wadium: 15 660 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radomsku

Rafał Trawiński

Kancelaria Komornicza, Metalurgii 1,  Radomsko,   97-500 Radomsko

tel. 44/680-98-35 / fax. 44/680-98-35

Sygnatura: Km 6147/18

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Radomsku Rafał Trawiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  09-09-2022 o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Radomsku z siedzibą przy Tysiąclecia 3, 97-500 Radomsko,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest **********   położonej przy  Bema 4,działka nr 117/2,  97-500 Radomsko , dla której  Sąd Rejonowy w Radomsku V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. 1000-lecia 3 , Radomsko, 97-500 RADOMSKO)   prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1R/xxxxxxxx/0.

Suma oszacowania wynosi 156 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 117 450,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 660,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 72 2030 0045 1110 0000 0196 6260.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Tysiąclecia 3, Radomsko, 97-500  Radomsko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Rafał Trawiński

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Radomsko, Leopolda Staffa 16B (łódzkie). Działka numer: 190/3

Leopolda Staffa 16B, 97-500, Radomsko, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-11-29
Cena wywołania: 330 300 zł
Cena oszacowania: 440 400 zł

Nieruchomość w miejscowości Radomsko, Reja 67 (łódzkie)

Reja 67, 97-500, Radomsko, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-31
Cena wywołania: 318 000 zł
Cena oszacowania: 424 000 zł

Dom w miejscowości Radomsko, Jarzębinowa 30 (łódzkie). Działka numer: 642/1

Jarzębinowa 30, 97-500, Radomsko, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 14 866 zł
Cena oszacowania: 22 300 zł