Dodano dnia: 2022-10-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Radomsko, Jarzębinowa 30 (łódzkie). Działka numer: 642/1

Jarzębinowa 30, 97-500, działka nr 642/1, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-12-02
Sygnatura: Km 5038/18
Obszar działki: 804 m2
Cena wywołania: 14 867 zł
Cena oszacowania: 22 300 zł
Wadium: 2 230 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radomsku

Rafał Trawiński

Kancelaria Komornicza, Metalurgii 1,  Radomsko,   97-500 Radomsko

tel. 44/680-98-35 / fax. 44/680-98-35

Sygnatura: Km 5038/18

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Radomsku Rafał Trawiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  02-12-2022 o godz. 11:15  w budynku Sądu Rejonowego w Radomsku z siedzibą przy Tysiąclecia 3, 97-500 Radomsko,  odbędzie się druga licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ************   położonej przy  ul. Jarzębinowa 30,działka nr 642/1,  97-500 Radomsko , dla której  Sąd Rejonowy w Radomsku V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. 1000-lecia 3 , Radomsko, 97-500 RADOMSKO)   prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1R/xxxxxxxx/4.

Suma oszacowania wynosi 22 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 14 866,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 230,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 47 1600 1462 1030 3044 2000 0003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Tysiąclecia 3, Radomsko, 97-500  Radomsko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Rafał Trawiński

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Radomsko, Przedborska 50 (łódzkie)

Przedborska 50, 97-500, Radomsko, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-31
Cena wywołania: 209 250 zł
Cena oszacowania: 279 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Łódź, Lodowa 48/27/29 (łódzkie)

Lodowa 48/27/29, 92-310, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-23
Cena wywołania: 378 525 zł
Cena oszacowania: 504 700 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Łódź, Pieniny 2/4/6/5 (łódzkie)

Pieniny 2/4/6/5, 92-003, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-02-14
Cena wywołania: 6 075 zł
Cena oszacowania: 8 100 zł