Dodano dnia: 2022-06-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Radomsko, Brzeźnicka 305 (łódzkie). Działka numer: 687

Brzeźnicka 305, 97-500, Radomsko, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-08
Sygnatura:  Km 235/16
Obszar działki: 0,2102 ha
Cena wywołania: 106 200 zł
Cena oszacowania: 141 600 zł
Wadium: 14 160 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radomsku

Bożena Pietras

Kancelaria Komornicza, Tysiąclecia 4,  97-500 Radomsko

tel. 44-6851784 / fax. 44-6851784

Sygnatura: Km 235/16

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Radomsku Bożena Pietras na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08-08-2022 o godz. 14:30  w budynku Sądu Rejonowego w Radomsku z siedzibą przy , 97-500 ,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *************  położonej przy  Brzeźnicka 305, 97-500 Radomsko , dla której  Sąd Rejonowy w Radomsku Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. 1000-lecia 3 , RADOMSKO, 97-500 RADOMSKO)   prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1R/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
działka nr 687 o pow.0,2102 ha zabudowana jednokondygnacyjnym,murowano-drewnianym domem mieszkalnym o pow. użytkowej 62,19m2, zwartym z budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym budynkiem gospodarczym o pow.16,40 m2.Budynki charakteryzują się zadawalającym stanem technicznym i niskim standardem wykończenia.Teren nieruchomości w części frontowej ogrodzony płotem z siatki wspartej na metalowych słupkach ,w pozostałej części betonowmi prefabrykatami..Na nieruchomości brak urządzonej zieleni i i utwardzenia podjazdu.Nieruchomość posiada sieć elektryczną i wodociągową. Na nieruchomości znajduje się również drewniana stodoła o pow.55 m2 w bardzo złym stanie technicznym ,bez wartości.Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową

Suma oszacowania wynosi 141 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 106 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 160,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: bank 77 8980 0009 2001 0081 2818 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. , 97-500  Radomsko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Bożena Pietras

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Radomsko, Modrzewiowa 10 (łódzkie)

Modrzewiowa 10, 97-500, Radomsko, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-30
Cena wywołania: 113 700 zł
Cena oszacowania: 151 600 zł

Nieruchomość w miejscowości Radomsko, Reja 67 (łódzkie)

Reja 67, 97-500, Radomsko, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-31
Cena wywołania: 318 000 zł
Cena oszacowania: 424 000 zł

Dom w miejscowości Radomsko, Rataja 22 (łódzkie). Działka numer: 809

Rataja 22, 97-500, Radomsko, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-15
e-licytacja
Cena wywołania: 368 250 zł
Cena oszacowania: 491 000 zł