Dodano dnia: 2021-12-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Radomia, Turkusowa 45 (lubuskie). Działka numer: 764

Turkusowa 45, 66-014, Radomia, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-04
Sygnatura:  Km 4867/20
Obszar działki: 0,2511 ha
Cena wywołania: 1 341 000 zł
Cena oszacowania: 1 788 000 zł
Wadium: 178 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

Marcin Krzysztof Szczepański

Kancelaria Komornicza, Trasa Północna 14, Zielona Góra,  65-119 Zielona Góra

tel. 603442882 / fax. 

Sygnatura: Km 4867/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Marcin Krzysztof Szczepański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-02-2022 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział IX Egzekucyjny, Plac Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** **** położonej przy Turkusowa , 66-014 Radomia, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Plac Słowiański 2, Zielona Góra, 65-069 Zielona Góra)  prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej z garażem dwustanowiskowym pod jednym dachem oraz budynkiem gospodarczym-szopą. Działka nr 764 o pow. 0,2511ha. W dziale III KW wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe - dożywotnia i bezpłatna służebność mieszkania, polegająca na prawie współkorzystania z całego budynku mieszkalnego na rzecz Jarosława Jankuna

Suma oszacowania wynosi 1 788 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 341 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 178 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas SA 73 2030 0045 1110 0000 0423 6430.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Pl. Słowiański 2, Zielona Góra, 65-001  Zielona Góra.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marcin Krzysztof Szczepański

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Miejsce postojowe w miejscowości Krosno Odrzańskie, Kościuszki 9 (lubuskie)

Kościuszki 9, 66-600, Krosno Odrzańskie, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 16 575 zł
Cena oszacowania: 22 100 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Sulęcin, Tadeusza Kościuszki 46 (lubuskie)

Tadeusza Kościuszki 46, 69-200, Sulęcin, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-07
e-licytacja
Cena wywołania: 521 733 zł
Cena oszacowania: 782 600 zł

Mieszkanie w miejscowości Ostrów, Ostrów 39/2 (lubuskie)

Ostrów 39/2, 69-200, Ostrów, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-22
e-licytacja
Cena wywołania: 132 825 zł
Cena oszacowania: 177 100 zł