Dodano dnia: 2022-03-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Radom, Zielona 33/2 (mazowieckie). Działka numer: 324

Zielona 33/2, 26-610, Radom, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-12
Sygnatura:  Km 905/17
Obszar działki: 0,0286 ha
Cena wywołania: 374 250 zł
Cena oszacowania: 499 000 zł
Wadium: 49 900 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radomiu

Jarosław Adamowicz

Kancelaria Komornicza, Żeromskiego 65, Radom,  26-600 Radom

tel. 48 360 14 72 / fax. 48 360 14 72

Sygnatura: Km 905/17
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Adamowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-04-2022 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu z siedzibą przy Warszawska 1, 26-600 Radom, pokój II,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **** ***** położonej przy Zielona 33/2, 26-600 Radom, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Warszawska 1, Radom, 26-600 Radom)  prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa składająca się z działki ewidencyjnej nr 324 z obrębu 0010 Kaptur o pow. 286 m.kw wraz z prawem własności budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie szeregowej o pow. użytkowej 168 m.kw z garażem na jeden samochód

Suma oszacowania wynosi 499 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 374 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santandr Bank Polska S.A. 92 19101048 2307 0436 2782 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Warszawska 1, Radom, 26-600  Radom.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jarosław Adamowicz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Radom, Stefana Żeromskiego 99/5 (mazowieckie)

Stefana Żeromskiego 99/5, 26-608, Radom, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 79 500 zł
Cena oszacowania: 106 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Radom, Kołłątaja 3/20 (mazowieckie)

Kołłątaja 3/20, 26-600, Radom, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 153 375 zł
Cena oszacowania: 204 500 zł

Grunt w miejscowości Radom, Malenicka (mazowieckie). Działka numer: 45/13

Malenicka, 26-604, Radom, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 4 000 zł
Cena oszacowania: 6 000 zł