Dodano dnia: 2022-06-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Radom, Nizinna 18 (mazowieckie). Działka numer: 384

Nizinna 18, 26-612, Radom, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-15
Sygnatura:  Km 1118/18
Obszar działki: 300,0000 m2
Cena wywołania: 252 562 zł
Cena oszacowania: 336 750 zł
Wadium: 33 675 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radomiu

Jarosław Kiełbasiński

Kancelaria Komornicza, Koszarowa 1,  Radom,   26-600 Radom

tel. 483625168 / fax. 

Sygnatura: Km 1118/18

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  15-07-2022 o godz. 09:30  w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu z siedzibą przy Warszawska 1, 26-600 Radom, pokój I,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ***********   położonej przy  NIZINNA 18, 26-600 Radom , dla której  Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Warszawska 1, Radom, 26-600 Radom)   prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/xxxxxxxx/5.

Suma oszacowania wynosi 336 750,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 252 562,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 675,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Warszawska 1, Radom, 26-600  Radom.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jarosław Kiełbasiński

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Radom, Kończycka (mazowieckie). Działka numer: 97

Kończycka, 26-601, Radom, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-20
Cena wywołania: 35 000 zł
Cena oszacowania: 46 667 zł

Dom w miejscowości Radom, Słowackiego 153 A (mazowieckie). Działka numer: 19/2

Słowackiego 153 A, 26-600, Radom, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 162 133 zł
Cena oszacowania: 243 200 zł

Dom w miejscowości Radom, Słowackiego 153 A (mazowieckie). Działka numer: 19/2

Słowackiego 153 A, 26-600, Radom, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 40 533 zł
Cena oszacowania: 60 800 zł