Dodano dnia: 2022-05-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Radom, Juliusza Słowackiego 153A (mazowieckie). Działka numer: 19/2

Juliusza Słowackiego 153A, 26-604, Radom, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-01
Sygnatura:  Km 2610/20
Obszar działki: 0,0722 ha
Cena wywołania: 228 000 zł
Cena oszacowania: 304 000 zł
Wadium: 30 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radomiu

Jarosław Kiełbasiński

Kancelaria Komornicza, Koszarowa 1,  Radom,   26-600 Radom

tel. 483625168 / fax. 

Sygnatura: Km 2610/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  01-07-2022 o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu z siedzibą przy Warszawska 1, 26-600 Radom, pokój I,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której właścicielami są  **** ******  położonej przy  Słowackiego 153 A, 26-600 Radom , dla której  Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Warszawska 1, Radom, 26-600 Radom)   prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/xxxxxxxx/2.

Suma oszacowania wynosi 304 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 228 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Warszawska 1, Radom, 26-600  Radom.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jarosław Kiełbasiński

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Radom, Romualda Traugutta 38 (mazowieckie)

Romualda Traugutta 38, 26-600, Radom, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 1 465 293 zł
Cena oszacowania: 1 953 724 zł

Dom w miejscowości Radom, Malenicka 40G (mazowieckie). Działki numer: 45/11, 46/2

Malenicka 40G, 26-600, Radom, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 114 666 zł
Cena oszacowania: 172 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Radom, Stefana Żeromskiego 99/5 (mazowieckie)

Stefana Żeromskiego 99/5, 26-608, Radom, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 79 500 zł
Cena oszacowania: 106 000 zł