Dodano dnia: 2021-11-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Radlin, ul. Rydułtowska 126A (śląskie). Działka numer: 526/31

ul. Rydułtowska 126A, 44-310, Radlin, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-21
Sygnatura: KM 195/21
Obszar działki: 0,0786 ha
Cena wywołania: 232 500 zł
Cena oszacowania: 310 000 zł
Wadium: 31 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim

Łukasz Twaróg

Kancelaria Komornicza nr V w Wodzisławiu Śląskim,

ul. 26 Marca 5, Wodzisław Śląski 44-300

tel. (32) 440 88 81, www.komornik-wodzislaw.com

 

Sygnatura: KM 195/21


OBWIESZCZENIE  O PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Łukasz Twaróg na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-01-2022 roku o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski, pokój /sala 8, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. Rydułtowskiej 126a, 44-310 Radlin, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1W/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
działka gruntu numer 526/31 o powierzchni 0,0786 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym o powierzchni zabudowy 109 m2. Budynek posiada łączną powierzchnię użytkową 140,69 m2, na którą składają się na parterze: wiatrołap, korytarz, podwójne WC, kuchnia, komórka oraz jeden pokój. Na pierwszym piętrze: korytarz, kuchnia, łazienka z WC oraz dwa pokoje.

Suma oszacowania wynosi 310 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 232 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 000,00 zł. Rękojmię należy uiścić w gotówce w kancelarii komornika która jest czynna w: pon. od 8.00 do 17.00, wt. - czw. od 8.00 do 16.00. i pt. od 8.00 do 15.00, na konto urzędowe komornika w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie nr 10 8436 0003 0101 0438 6999 0002 albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w kancelarii komornika (akta postępowania egzekucyjnego zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim na trzy dni przed terminem licytacji).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy Łukasz Twaróg

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Radlin, Majora Piotra Iwanowicza Rogozina 89 (śląskie). Działki numer: 512/16, 167/17

Majora Piotra Iwanowicza Rogozina 89, 44-310, Radlin, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-20
e-licytacja
Cena wywołania: 226 533 zł
Cena oszacowania: 339 800 zł

Mieszkanie w miejscowości Radlin, Majora Piotra Iwanowicza Rogozina 30/2 (śląskie)

Majora Piotra Iwanowicza Rogozina 30/2, 44-310, Radlin, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-02-09
Cena wywołania: 151 500 zł
Cena oszacowania: 202 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Radlin, Rybnicka (śląskie)

Rybnicka, 44-321, Radlin, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-17
e-licytacja
Cena wywołania: 313 333 zł
Cena oszacowania: 470 000 zł