Dodano dnia: 2022-06-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Radlin, Rymera 212 (śląskie)

Rymera 212, 44-310, Radlin, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-25
Sygnatura:  Km 331/17
Obszar działki: 1076 m2
Cena wywołania: 119 531 zł
Cena oszacowania: 159 375 zł
Wadium: 15 938 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim

Marta Goszczyńska

Kancelaria Komornicza, Ks.Konstancji 4,  Wodzisław Śląski,   44-300 Wodzisław Śląski

tel.  tel. 32-4551354 / fax. 

Sygnatura: Km 331/17

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Wodzisławiu Śląskim Marta Goszczyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  25-07-2022 o godz. 09:45  w budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski, pokój 113,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ********  położonej przy  Rymera 212, 44-310 Radlin , dla której  Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. 26 Marca 44/44-373, Wodzisław Śląski, 44-373 Wodzisław Śląski)   prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1W/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Udział dotyczy 5/8 nieruchomości. Nieruchomość (w całości) o powierzchni 1076m2 posiada założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym V Wydział Ksiąg Wieczystych w Wodzisławiu Śląskim o nr GL1W/xxxxxxxx/3. Nieruchomość składa się z dwóch działek gruntowych, sąsiadujących ze sobą o regularnych prostokątnych kształtach, płaskim terenie. Działka nr 2579/68 stanowi drogę dojazdową utwardzoną kostką betonową. Działka 2580/68 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem garażowym trzystanowiskowym. Nieruchomość jest uzbrojona w sieć wodociągową, elektryczną i telefoniczną, kanalizacja do szamba z kręgów betonowych. Budynek mieszkalny z 1969 r. murowany o powierzchni 141,90m2, wolnostojący, piętrowy, całkowicie podpiwniczony. Służebność drogi aktualnie odbywa się po działce 2579/68, która stanowi część faktycznie użytkowanej drogi bocznej od ul. Rymera.

Suma oszacowania wynosi 159 375,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 119 531,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 937,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Rybniku 27 1020 2472 0000 6802 0120 8818.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowa 3, Wodzisław Śląski, 44-300  Wodzisłąw Śląski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marta Goszczyńska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Radlin, Korfantego 85/1 (śląskie)

Korfantego 85/1, 44-310, Radlin, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-19
e-licytacja
Cena wywołania: 74 000 zł
Cena oszacowania: 111 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Radlin, Rogozina 89 (śląskie)

Rogozina 89, 44-310, Radlin, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 254 850 zł
Cena oszacowania: 339 800 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Radlin, Rybnicka 209 (śląskie)

Rybnicka 209, 44-310, Radlin, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-01-20
Cena wywołania: 352 500 zł
Cena oszacowania: 470 000 zł