Dodano dnia: 2022-05-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Radków gm. Radków, Radków (świętokrzyskie). Działki numer: 287, 348, 424, 450, 510, 455, 401, 549, 635, 658, 391, 400, 548, 634, 657, 1648, 2262

Radków, 29-135, Radków, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-21
Sygnatura: GKM 15/21
Obszar działki: 2,4530 ha
Cena wywołania: 838 650 zł
Cena oszacowania: 1 118 200 zł
Wadium: 111 820 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie

Rafał Sadlik

Kancelaria Komornicza nr I, Os. Broniewskiego 14, Włoszczowa, 29-100 Włoszczowa

tel. 41 3942825 / fax. 413942825

Sygnatura: GKM 15/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-07-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego we Włoszczowie z siedzibą przy Kusocińskiego 11, 29-100 Włoszczowa, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Radków gm. Radków, 29-135 Radków, dla której SĄD REJONOWY WŁOSZCZOWA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1W/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Sumy oszacowania i ceny wywoławcze poszczególnych działek wynoszą kwoty : - dz.nr 287 o pow. 0,09 ha - LsV i ŁV oszacowana = 1.300,00 zł , cena wywoławcza = 975,00 zł; - dz.nr 348 o pow. 0,11 ha - ŁIV oszacowana = 1.000,00 zł , cena wywoławcza = 750,00 zł; - dz.nr 424 o pow. 0,11 ha - ŁIV i ŁV oszacowana = 1.000,00 zł , cena wywoławcza = 750,00 zł; - dz.nr 450 o pow. 0,07 ha - ŁIV oszacowana = 700,00 zł , cena wywoławcza = 525,00 zł; - dz.nr 510 o pow. 0,01 ha - ŁIV oszacowana = 100,00 zł , cena wywoławcza = 75,00 zł; - dz.nr 455 o pow. 0,05 ha - ŁIV oszacowana = 500,00 zł , cena wywoławcza = 375,00 zł; - dz.nr 401 o pow. 0,08 ha - ŁIV oszacowana = 800,00 zł , cena wywoławcza = 600,00 zł; - dz.nr 549 o pow. 0,01 ha - ŁIV oszacowana = 100,00 zł , cena wywoławcza = 75,00 zł; - dz.nr 635 o pow. 0,13 ha - LsIV oszacowana = 1.200,00 zł , cena wywoławcza = 900,00 zł; - dz.nr 658 o pow. 0,08 ha - LsV i LsVI oszacowana = 2.200,00 zł , cena wywoławcza = 1.650,00 zł; - dz.nr 391 o pow. 0,19 ha - ŁIV oszacowana = 1.800,00 zł , cena wywoławcza = 1.350,00 zł; - dz.nr 400 o pow. 0,08 ha - ŁIV oszacowana = 800,00 zł , cena wywoławcza = 600,00 zł; - dz.nr 548 o pow. 0,01 ha - ŁIV oszacowana = 100,00 zł , cena wywoławcza = 75,00 zł; - dz.nr 634 o pow. 0,12 ha - LsIV oszacowana = 1.100,00 zł , cena wywoławcza = 825,00 zł; - dz.nr 657 o pow. 0,08 ha - LsV i LsVI oszacowana = 2.200,00 zł , cena wywoławcza = 1.650,00 zł; - dz.nr 1648 o pow. 0,22 ha - RIVa, RIVb, RV, RVI oszacowana = 11.700,00 zł , cena wywoławcza = 8.775,00 zł; - dz.nr 2262 o pow. 1,02 ha - RIVa, RIVb oszacowana = 23.600,00 zł , cena wywoławcza = 17.700,00 zł; - dz.nr 981 o pow. 0,19 ha - Br-RIVa, Br-RV - zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi oszacowana = 1.068.000,00 zł , cena wywoławcza = 801.000,00 zł;

Suma oszacowania wynosi 1 118 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 838 650,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 111 820,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Sprzedaż działek leśnych podlega przepisom Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( Dz.U. z 1991 r. poz. 444 ) w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o lasach ( Dz.U. z 2016 r. poz 586 );

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 35109020400000000110643634.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Rafał Sadlik

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Zdanów, Zdanów (świętokrzyskie). Działki numer: 158/3, 158/7, 158/12

Zdanów, 27-641, Zdanów, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-29
Cena wywołania: 85 500 zł
Cena oszacowania: 171 000 zł

Grunt w miejscowości Łoniów, Skrzypaczowice (świętokrzyskie). Działki numer: 112/2, 673/1, 881/5

Skrzypaczowice, 27-670, Łoniów, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-23
e-licytacja
Cena wywołania: 14 920 zł
Cena oszacowania: 22 380 zł

Dom w miejscowości Głuchów, Głuchów 30 (świętokrzyskie). Działka numer: 56/1

Głuchów 30, 28-500, Głuchów, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 92 232 zł
Cena oszacowania: 138 348 zł