Dodano dnia: 2022-03-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Raczki, ul. Chrobrego 13 (podlaskie). Działka numer: 964/28

ul. Chrobrego 13, 16-420, Raczki, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-13
Sygnatura: MM Km 111/21
Obszar działki: 0,0992 ha
Cena wywołania: 381 067 zł
Cena oszacowania: 571 600 zł
Wadium: 57 160 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszeniaKomornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach

Marta Milewska

 

Kancelaria Komornicza, Sejneńska 51, Suwałki, 16-400 Suwałki

tel. 875662470 / fax. 875662470

Sygnatura: MM Km 111/21

 

                                                       OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Marta Milewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości że w dniu 13 maja 2022 roku, o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się II licytacja nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Raczki, ul. Bolesława Chrobrego 13 (obręb 0019 Raczki), powiat suwalski, województwo podlaskie, na działce o numerze geodezyjnym 964/28, o powierzchni 0,0992 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Suwałkach VI Wydziale Ksiąg Wieczystych jest urządzona księga wieczysta o numerze SU1S/xxxxxxxx/6. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym, z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym, o powierzchni zabudowy 128 m.kw. Przedmiotowa  nieruchomość stanowi własność dłużnika.

Wartość szacunkowa w/w nieruchomości stanowi kwotę 571 600,00 zł.
Cena wywołania 381 066,66 zł.
Przystępujący do licytacji winni wpłacić rękojmię w wysokości 57 160,00 zł.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 87 566-24-70.
Termin oględzin nieruchomości wyznaczony został na dzień 10 maja 2022 roku, o godz. 11:00.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 § 1 kpc).

Rękojmia powinna być złożona w gotówce, na rachunek bankowy Komornika: Bank Spółdzielczy w Suwałkach Centrala 89 93590002 0021 2139 2000 0001 albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Dwa tygodnie przed licytacją wolno będzie przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika , jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub też przez złożenie dokumentu do zbiorów dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji, wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący.

 

Komornik Sądowy Marta Milewska

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Dubno, Dubno (podlaskie). Działka numer: 358

Dubno, 17-111, Dubno, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 271 605 zł
Cena oszacowania: 407 408 zł

Dom w miejscowości Suwałki, Chłodna 7 (podlaskie). Działka numer: 11533

Chłodna 7, 16-400, Suwałki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-09
Cena wywołania: 755 250 zł
Cena oszacowania: 1 007 000 zł

Dom w miejscowości Lipówka, Lipówka (podlaskie). Działka numer: 52/1

Lipówka, 16-420, Lipówka, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 209 667 zł
Cena oszacowania: 314 500 zł