Dodano dnia: 2022-01-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Racibórz, ul. Wiejska 11a (śląskie). Działki numer: 71/11, 71/18

ul. Wiejska 11a, 47-400, Racibórz, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-15
Sygnatura: Km 458/17
Obszar działki: 0,0055 ha
Cena wywołania: 1 333 zł
Cena oszacowania: 2 000 zł
Wadium: 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu

Sławomir Kaźmierczak

Kancelaria Komornicza, Ludwika 4/5, Racibórz, 47-400 Racibórz

tel. 32 4175029 / fax. 32 4175029

Sygnatura: Km 458/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Sławomir Kaźmierczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-03-2022 o godz. 09:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Raciborzu, Nowa 29, 47-400 Racibórz, pokój 119, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Wiejska , 47-400 Racibórz, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1R/xxxxxxxx/5.

 

Opis nieruchomości:
Udział wynoszący 1/2 części w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa, położonej w miejscowości Racibórz, przy ul. Wiejskiej. Nieruchomość składa się z dwóch działek gruntu nr 71/11 oraz 71/18, k.m. 1, obręb Ocice Górne, o łącznej powierzchni 0,0055 ha o bardzo wąskim, podłużnym kształcie, terenie lekko utwardzonym tłuczniem, stanowiących fragment drogi dojazdowej wykorzystywanej przez otaczające je nieruchomości mieszkalne. Działki bezpośrednio przylegają do działki nr 71/12 zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Wiejskiej 11A, opisanym w KW nr GL1R/xxxxxxxx/2 stanowiącym własność Michała Joszko oraz do działki nr 71/7 opisanej w KW nr GL1R/xxxxxxxx/1 stanowiącej własność Pawła Joszko. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny rolne. Przez działkę nr 71/2, wzdłuż całej jej długości przebiegają linie: elektryczna, kanalizacyjna (podwójna), wodna i gazowa. Przez obie działki, wzdłuż całej ich długości przebiega linia energetyczna. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz, północna część działki 71/18 położona jest w strefie oznaczonej jako: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Niewielki fragment w południowej części działki nr 71/18 oraz działka nr 71/11- w całości- znajdują się w strefie oznaczonej jako teren użytkowany rolniczo.

Suma oszacowania wynosi 2 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: INGBSK O. w Rybniku ul.Wieniawskiego 3 03 1050 1344 1000 0023 5621 4144.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy

Sławomir Kaźmierczak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Ruda Śląska, Piastowska 33/5 (śląskie)

Piastowska 33/5, 41-700, Ruda Śląska, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 88 000 zł
Cena oszacowania: 132 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Radlin, Rybnicka (śląskie)

Rybnicka, 44-321, Radlin, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-17
e-licytacja
Cena wywołania: 313 333 zł
Cena oszacowania: 470 000 zł

Dom w miejscowości Jastrzębie-Zdrój, 11 Listopada 59 (śląskie). Działki numer: 1735/22, 2146/23

11 Listopada 59, 44-330, Jastrzębie-Zdrój, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-18
e-licytacja
Cena wywołania: 304 000 zł
Cena oszacowania: 456 000 zł