Dodano dnia: 2022-03-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Racibórz, ul. Szkolna 23a (śląskie)

ul. Szkolna 23a, 47-400, Racibórz, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-13
Sygnatura: KM 245/19
Obszar działki: 0,0699 ha
Cena wywołania: 96 300 zł
Cena oszacowania: 128 400 zł
Wadium: 12 840 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu

Remigiusz Korzec

Kancelaria Komornicza, Willowa 18, Racibórz, 47-400 Racibórz

tel. 32-4158539 / fax. 32-4158539

Sygnatura: KM 245/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Remigiusz Korzec na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-05-2022 o godz. 10:10 w budynku Sądu Rejonowego w Raciborzu z siedzibą przy Nowa 29, 47-400 Racibórz, pokój 202, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy Szkolna 23a, 47-400 Racibórz, dla którego SĄD REJONOWY RACIBÓRZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1R/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Dłużnik został obowiązany do udostępnienia zajętej nieruchomości potencjalnym nabywcom w dniu: 05.05.2022 r. o godz 14:00. Przedmiotem licytacji jest nieruchomość budynkowa składająca się z działek gruntu oznaczonych numerem ewidencyjnym 971/957 oraz 972/957, o łącznej powierzchni 0,0699 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkaniowym wielorodzinnym ( 9 lokali mieszkalnych ) o pow. 411,96 m2 oraz budynkiem gospodarczym i komórkami na zapleczu.

Suma oszacowania wynosi 128 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 96 300,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 840,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Rybniku 07 1020 2472 0000 6502 0125 9571.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 14:30oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Remigiusz Korzec

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Racibórz, Kobylska 4/7 (śląskie)

Kobylska 4/7, 47-400, Racibórz, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-11
e-licytacja
Cena wywołania: 23 000 zł
Cena oszacowania: 34 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Racibórz, Królewska 38/5 (śląskie)

Królewska 38/5, 47-400, Racibórz, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 142 725 zł
Cena oszacowania: 190 300 zł

Mieszkanie w miejscowości Racibórz, Żorska 31/5 (śląskie)

Żorska 31/5, 47-400, Racibórz, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-12
Cena wywołania: 172 500 zł
Cena oszacowania: 230 000 zł