Dodano dnia: 2022-01-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Racibórz, Fabryczna 30 (śląskie). Działki numer: 822/71, 854/71

Fabryczna 30, 47-400, Racibórz, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-26
Sygnatura:  KM 1262/19
Obszar działki: 0,0620 ha
Cena wywołania: 91 060 zł
Cena oszacowania: 136 591 zł
Wadium: 13 660 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu

Remigiusz Korzec

Kancelaria Komornicza, Willowa 18, Racibórz,  47-400 Racibórz

tel. 32-4158539 / fax. 32-4158539

Sygnatura: KM 1262/19
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Remigiusz Korzec na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-01-2022 o godz. 09:50 w budynku Sądu Rejonowego w Raciborzu z siedzibą przy Nowa 29, 47-400 Racibórz, pokój 119,  odbędzie się druga licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ** **** położonej przy Fabryczna 30, 47-400 Racibórz, dla której SĄD REJONOWY RACIBÓRZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , RACIBÓRZ, 47-400 RACIBÓRZprowadzi księgę wieczystą o numerze GL1R/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
udziału w części 1/2 w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako: nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni użytkowej wynoszącej 266,00, m2 przeznaczonym do remontu oraz budynkiem gospodarczym, o powierzchni zabudowy wynoszącej 15,00 m2, położony w Raciborzu przy ul. Fabrycznej 30. Zabudowania posadowione są na gruncie działki nr 854/71 obręb Płonia, o powierzchni 0,0538 ha. W skład nieruchomości wchodzi również grunt niezabudowany stanowiący działkę nr 822/71 obręb Płonia, o powierzchni 0,0082 ha. Łączna powierzchnia gruntu ujawniona w księdze wieczystej nr GL1R/xxxxxxxx/5, wynosi 0,0620 ha. Dłużnik został obowiązany do udostępnienia zajętej nieruchomości potencjalnym nabywcom w dniu: 19.01.2022 r o godz15:00.

Suma oszacowania wynosi 136 591,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 91 060,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 659,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Rybniku 07 1020 2472 0000 6502 0125 9571.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 14:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Nowa 29, Racibórz, 47-400  Racibórz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Remigiusz Korzec

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Racibórz, Szkolna 29, 29A/1 (śląskie)

Szkolna 29, 29A/1, 47-400, Racibórz, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-04
Cena wywołania: 60 667 zł
Cena oszacowania: 91 000 zł